Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

 

Temos

Atsakingas/vykdantis asmuo (vardas, pavardė, pareigos) 

 Kabinetas

Tel. Nr.

Apdoroja su korupcijos prevencija susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su
korupcijos prevencija susijusios informacijos apdorojimą.

Dangyras Mitrulevičius,
Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

 211

 

 8 343 60 614

 

Rengia teises aktq projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl korupcijos prevencijos
arba prireikus koordinuoja teises aktq projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl korupcijos
prevencijos rengimą.

 Atlieka savivaldybės administracijos veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka

Jolita Burdulienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

 231

 8 343 60 631

 Organizuoja asmenų, siekiančių eiti pareigas savivaldybės institucijose
ir savivaldybei pavaldžiose įmonėse, tikrinimą Specialiųjų tyrimų tarnyboje

Birutė Gencerauskienė,
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

 

 201

 

 8 343 34 109

Teikia informaciją valstybės tarnautojų, juridinių asmenų registrams apie asmenis, dirbančius savivaldybės institucijose, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais.

Analizuoja ir, jeigu reikia, suderinus su savivaldybės administracijos direktoriumi
paviešina įstaigoje užfiksuotus korupcijos faktus, skirtas tarnybines nuobaudas,
teikia siūlymus korupcijos prevencijai ir kontrolei

 Atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą

Centralizuotos vidaus audito tarnyba

 221

 8 343  60 629

 

    Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal schemą [email protected], nevartojant lietuviškų raidžių.

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2022-03-17 16:49:55