Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Kalvarijos seniūnijos vietos gyventojų apklausos rezultatai


Kalvarijos savivaldybės meras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 22 punktu, 36 straipsnio 2 punktu, 39 straipsnio 1 punktu, 44 straipsnio 4 dalimi, 45 straipsnio 4 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9, 10 ir 13 straipsniais, Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vienetų teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 ,,Dėl Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 54 redakcija), 25 punktu, Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-44-1 ,,Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamento", 268 punktu, Kalvarijos savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kalvarijos savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-86 ,,Dėl Kalvarijos savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2022 m. kovo 31 d. paskelbė vietos gyventojų apklausą dėl Kalvarijos savivaldybės Kalvarijos seniūnijos gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo.  
Apklausoje dėl Kalvarijos seniūnijos gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo pagal parengtą planą dalyvavo 27 vietos gyventojai. Į apklausos klausimą: ,,Pritariate (nepritariate), kad Kalvarijos savivaldybės Kalvarijos seniūnijos gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos būtų nustatytos pagal parengtą planą" pasiskirstė taip: ,,Taip" atsakė 18 gyventojų (jų dalis nuo dalyvavusių - 66 %), ,,Ne" atsakė 9 gyventojai (jų dalis nuo dalyvavusių - 34 %). Kalvarijos seniūnijos Margų kaimo gyventojai aktyviai dalyvavo šioje apklausoje dėl jiems svarbaus klausimo - dėl jų gyvenamosios vietovės pavadinimo keitimo iš Margų kaimo į Alksninės kaimą. Iš 26 turinčių teisę dalyvauti apklausoje Margų kaimo gyventojų, apklausoje dalyvavo 17 gyventojų - 8 gyventojai pasirašė už pavadinimo keitimą, 9 pasirašė prieš pavadinimo keitimą.
Kalvarijos savivaldybės vietos gyventojų apklausos komisija pateikė apklausos rezultatus Kalvarijos savivaldybės merui. Parengtas Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimo projektas ,,Dėl Kalvarijos seniūnijos vietos gyventojų apklausos rezultatų ir siūlymo Lietuvos Respublikos Vyriausybei".

Nuoroda pridedama.

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai