Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti išdavimas.

                                                                                  Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus

                                                                                  2012 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. A-53 priedas

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2019-01-08 Nr. 1

(data)

Kalvarija

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti išdavimas.

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 m., nuolat gyvenantys Kalvarijos savivaldybėje ne daugiabučiame name ir norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis, įrašytus į Pavojingų šunų veislių sąrašą (amerikiečių Stafordšyro terjerus, Stafordšyro bulterjerus, amerikiečių buldogus, Argentinos dogus, Fila Brasileiro (Brazilų mastifus), kangalus (Turkų aviganius), Kaukazo aviganius, Pietų Rusijos aviganius), ir jais prekiauti Kalvarijos seniūnijos teritorijoje, turi kreiptis į seniūną dėl leidimo išdavimo, pateikdami rašytinį prašymą.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas.

2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. B1-290 „Dėl Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo".

3. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D-366 patvirtintas  Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti išdavimo tvarkos aprašas.

 

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Asmens tapatybę liudijantis dokumentas.

2. Tarptautinės kinologų organizacijos pripažįstamas dokumentas, kuriuo patvirtinama šuns kilmė ir veislė.

3. Asmens gyvenamosios vietos, kurioje (bus) laikomas pavojingas šuo, nuosavybės dokumento kopija.

4. Pažyma apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą adresu, kur (bus) laikomas pavojingas šuo.

5. Pažyma, kad asmuo, laikantis pavojingą šunį, nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos.

6. Pažyma, kad asmuo nėra teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad buvęs teistumas yra išnykęs arba panaikintas.

7. Pažyma (-os), kad kartu gyvenantis (-ys) asmuo (-enys) nėra įrašytas (-i) į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo ar psichinės ligos.

8. Pažyma (-os), kad kartu gyvenantis (-ys) asmuo (asmenys) nėra teistas (-i) už tyčinius nusikaltimus arba kad buvęs teistumas yra išnykęs arba panaikintas.

9. Gyvūno vakcinacijos pažymėjimas arba Gyvūno augintinio pasas su žyma apie laiku atliktą vakcinaciją nuo pasiutligės ir pavojingo šuns paženklinimą poodine mikroschema.

Juridiniams asmenims leidimai išduodami, pateikus:

1. juridinio asmens pažymėjimą;

2. juridinio asmens buveinės, kurioje bus laikomas pavojingas šuo, nuosavybės dokumento kopiją;

3. juridinio asmens sprendimą paskirti atsakingą asmenį už pavojingą šunį ir atsakingo asmens dokumentus, reikalingus fiziniam asmeniui.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Asmens pateikti dokumentai.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kalvarijos seniūnijoje seniūnė Irena Abraitienė 
Laisvės g. 2, Kalvarija,
tel. (8 343) 34 105  
el. paštas irena.abraitiene@kalvarija.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

 Kalvarijos  seniūnijos seniūnas.

 

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama per  20 darbo dienų.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama.

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 Prašymo forma: arba .

 

   Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu 
 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-22 15:44:07