Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMA

Vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. T-96 „Dėl Kalvarijos savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo" (toliau - Aprašas) skelbiama darbdavių paieška ir jaunimo įdarbinimas.

Projektų finansavimo tikslas - remti Kalvarijos savivaldybės teritorijoje veikiančius darbdavius ir skatinti jaunimo užimtumą bei integraciją į darbo rinką.

Programoje dalyvauti gali:

  • SVV subjektai, nurodyti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, kurie veiklą vykdo Kalvarijos savivaldybės teritorijoje;
  • Lietuvos Respublikoje įsteigta kita organizacija (ūkininkas), kuri veiklą vykdo Kalvarijos savivaldybės teritorijoje;
  • Lietuvos Respublikos pilietis, kuris verčiasi individualia veikla ir veiklą vykdo Kalvarijos savivaldybės teritorijoje;
  • jaunas žmogus (14-29 metų), deklaravęs gyvenamąją vietą Kalvarijos savivaldybės teritorijoje.

Programos įgyvendinimas:

  • jauni žmonės, susiradę būsimą darbdavį, ar darbdavys, suradęs jaunus žmones ir su jais suderinęs dalyvavimą programoje, turi registruotis skelbime apie registraciją į programą nurodytu el. paštu - atsiųsti užpildytą ir pasirašytą registracijos formą (Aprašo 1 priedas) ir pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
  • kompensuojamų išlaidų periodas liepos - rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu.

Finansavimas:

1. Darbdaviui už jauną žmogų, įdarbintą visu darbo krūviu, per mėnesį kompensuojama 250 eurų. Maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui už vieną įdarbintą jauną žmogų programos vykdymo laikotarpiu - 500 eurų.

2. Jeigu jaunas žmogus dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas (valandas).

Maksimalus kompensacijos dydis vienam darbdaviui programos laikotarpiu - 1500 eurų.

Paraiškų pateikimo terminas 2022 m. gegužės 25 d. - birželio 10 d. imtinai.

Paraiškas siųsti el. paštu - [email protected]

Paraiškų rengimo klausimais konsultacijas teikia Kalvarijos savivaldybės administracijos vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Viktorija Kubiliūtė  tel. (8 343) 60 613, el. p. [email protected].

 

APRAŠAS

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai