Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Klausimai-atsakymai
Sveiki,
noriu paklausti, ar Kalvarijoje yra priimtas įstatymas draudžiantis nepilnamečiams rūkyti ir šiūkšlinti, prie individualaus namo teritorijos? Jei taip, tai į kur reikėtų kreiptis, kad jie būtų sudrausminti? Ar tai jau pačių gyventojų problema ir jie patys turi su tuo kovoti? Ačiū.
Spausdinti
2013-09-27

Dėl nepilnamečių rūkymo

Kalvarijos savivaldybės taryba (toliau – taryba) neturi įgaliojimų priimti sprendimus draudžiančius nepilnamečiams rūkyti. Tokios veikos kriminalizavimas yra LR Seimo kompetencija. Savivaldybių tarybos sprendimais gali nustatyti vietas kuriose asmenims, nepriklausomai nuo amžiaus, draudžiama rūkyti. Taryba Kalvarijos savivaldybės teritorijoje nėra nustačiusi vietų kuriose rūkyti draudžiama.

Dėl šiukšlinimo

Kalvarijos savivaldybės taryba 2008 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu Nr. T-30-5 patvirtino Kalvarijos miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisykles (toliau –taisyklės). Taisyklėse numatyta, kad „Gatvėse, aikštėse, parkuose, skveruose ir kitose bendrojo naudojimo teritorijose, bendrasavininkų žemėje be kitų žemės savininkų sutikimo draudžiama: mėtyti nuorūkas, popierius, saulėgrąžų lukštus, kitas šiukšles“. Už taisyklių pažeidimą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 161 str. numatyta administracinė atsakomybė - įspėjimas arba baudą iki dviejų tūkstančių litų.

Dėl kreipimosi

Administracinių teisės pažeidimų protokolus už šiukšlinimą turi teisę surašyti policijos pareigūnai bei savivaldybės administracijos įgalioti valstybės tarnautojai (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 2591str.).

 

 


 
Atgal