Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų taryba

Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau - JRT) patvirtinta Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. T-200 „Dėl Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo" 2019-2023 m. savivaldybės tarybos kadencijai.

Pagrindiniai JRT tikslai:

 • bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose;
 • koordinuoti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą;
 • užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus;
 • stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.

JRT - visuomeninė patariamoji institucija, vadovaujantis lygybės principu sudaroma iš savivaldybės administracijos ir savivaldybės tarybos deleguotų atstovų bei jaunimo atstovų, renkamų viešo visuotinio jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų atstovų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, susirinkimo metu.

Jaunimo atstovai:

 • Martynas Ražinskas, Kalvarijos gimnazijos mokinių tarybos narys;
 • Karolina Masionytė, Kalvarijos gimnazijos mokinių tarybos pirmininkė;
 • Liepa Zajankauskaitė, Kalvarijos gimnazijos mokinių tarybos narė;
 • Rimantė Ramanauskaitė, asociacijos ,,Skambėjimas" narė.

Kalvarijos savivaldybės administracijos  ir savivaldybės tarybos deleguoti atstovai:
 • Karolina Šunskytė, Kalvarijos savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyr. specialistė;
 • Neringa Kalvaitienė, Kalvarijos savivaldybės tarybos narė;
 • Renata Jarimavičienė, Kalvarijos savivaldybės tarybos narė;
 • Karolis Viganauskas, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas.

          Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbo reglamentas

Jaunimo atstovų rinkimų organizavimo ir delegavimo į Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybą tvarkos aprašas 

Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2012 m. veiklos ataskaita

Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2013 m. veiklos planas

Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2013 m. veiklos ataskaita

Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2014 m. veiklos planas

Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2014 m. veiklos ataskaita
Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos planas
Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos planas 

Posėdžių protokolai:

2013 m. vasario 26 d. Nr. 1

2013 m. kovo 4 d. Nr. 2

2013 m. gegužės 14 d. Nr. 3

2013 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 4

2013 m. spalio 8 d. Nr. 5

2013 m. spalio 15 d. Nr. 6 

2014 m. sausio 21 d. Nr. 1 

2014 m. gegužės 16 d. Nr. 2 

2014 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 3

2014 m. spalio 3 d. Nr. 4 

2018 m. gegužės 18 d. Nr. 1 

2018 m. birželio 15 d. Nr. 2 

2019 m. gruodžio 11 d. Nr. 1

2020 m. vasario 5 d. Nr. 2

2021  m. vasario 23 d. Nr. 1

2021 m. gegužės 10d. Nr. 2

2021 m. rugsėjo 10d. Nr. 3

2021 m. lapkričio 8 d. Nr. 4

2021 m. gruodžio 22 d. Nr. 5

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2022-02-23 16:06:40