Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Savivaldos istorija

 

         Kalvarijos savivaldybė įsteigta 1999 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. VIII-1492 (Valstybės žinios, 1999-12-24, Nr. 109-3176) pagrindu 2000m. balandžio 4 d.  

Pirmieji rinkimai į Kalvarijos savivaldybės tarybą įvyko 2000 m. kovo 19 d.

Pirmajame Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame 2000 m. balandžio 4 d., dalyvaujant 21 tarybos nariui, balsų dauguma Kalvarijos savivaldybės meru išrinktas Jonas Kazys Dzirmeika, mero pavaduotoju – Juozas Vaičiulis.

Antrieji rinkimai į Kalvarijos savivaldybės tarybą įvyko 2002 m. gruodžio 22 d.

Pirmajame II šaukimo Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame 2003 m. balandžio 4 d., balsų dauguma Kalvarijos savivaldybės meru antrajai kadencijai išrinktas Jonas Kazys Dzirmeika, mero pavaduotoja – Vida Šalčiuvienė.

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2011-03-07 14:39:54