Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje priimti sprendimai ir diskusijos savivaldybių savarankiškumo stiprinimo klausimais


Vakar, liepos 8 d., Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis, vicemeras Kęstutis Bagdanavičius ir Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vida Tumelienė dalyvavo Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje Vilkaviškyje. Posėdžio pradžioje buvo pasveikintas ir apdovanotas Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos organizuoto iniciatyvų konkurso „Regionai: atradimų žemėlapiai" nugalėtojas - viešosios įstaigos „Gelbėkit vaikus" Šakių vaikų dienos centras.

Posėdyje priimti sprendimai „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra" iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo", „Dėl priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas" iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo". Į Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinį programavimo komitetą taryba delegavo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Daivą Riklienę ir Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Valdą Tumelį. Tarybos posėdyje taip pat buvo svarstytas klausimas dėl Sūduvos krašto antro savivaldos lygmens.

Didelio susidomėjimo ir diskusijų sulaukė LR Prezidento kanceliarijoje įgyvendinamo programos „Kurk Lietuvai" projekto „Bendru sutarimu link savivaldybių savarankiškumo stiprinimo" pristatymas ir tarpinių rezultatų aptarimas. Projektą pristatė „Kurk Lietuvai" projektų vadovai Dovilė Sujetaitė, Skaidrilė Grigaitė-Mockevičienė ir Vytautas Vaitiekūnas. Projekto vadovai pabrėžė, kad „regioninė atskirtis Lietuvoje išlieka viena didžiausių per pastaruosius dvidešimt metų, o socialiniai-ekonominiai skirtumai šalyje tik parodo, kad iki šiol vykdytos regioninės politikos sprendimai neužtikrino tolygios regioninės plėtros".

Jurgita Mitrulevičienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Marijampolės apskrities skyriaus vedėja, savo pranešime pateikė informaciją apie Marijampolės regiono projektų įgyvendinimą ir regiono socialinius bei ekonominius rodiklius. Galime pasidžiaugti, kad Kalvarijos savivaldybė tarp Marijampolės regiono savivaldybių išlieka pirmaujanti regioninių projektų įgyvendinime (nuo pat 2014-2020 m. periodo pradžios) - tiek sutartimis skirtų ES lėšų (97 proc.), tiek išmokėtų ES lėšų (90 proc.).

 

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus informacija


 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai