Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Leidimai važiuoti Kalvarijos savivaldybės vietinės reikšmės keliais (gatvėmis) didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, išskyrus traktorius, savaeiges ir prikabinamas žemės ūkio mašina
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
 
 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo (2 priedas) važiuoti Kalvarijos savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimas.

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išduodami leidimai važiuoti Kalvarijos savivaldybės vietinės reikšmės keliais (gatvėmis) didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovos, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“.

4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 3D-373 „Dėl traktorių ir savaeigių mašinų maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, ašių apkrovų ir bendrosios masės patvirtinimo“.

5. Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T-53-5 „Dėl leidimų važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo“.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas (galima pateikti faksimiliniu ryšiu, elektroniniu paštu arba paštu, originalą atsiunčiant paštu Kalvarijos savivaldybės administracijai) dėl leidimo išdavimo (1 priedas).

Prašyme nurodoma:

1.1. transporto priemonės (jų junginio) savininkas ar valdytojas, įmonės kodas, jos adresas, telefonas, faksas;

1.2. važiavimo maršrutas;

1.3. važiavimo laikas;

1.4. duomenys apie pakrautą transporto priemonę (jų junginį):

1.4.1. transporto priemonės (priemonių) markę, modelį, valstybinį Nr.;

1.4.2. transporto priemonės (jų junginio) ilgį;

1.4.3. transporto priemonės (jų junginio) plotį;

1.4.4. transporto priemonės (jų junginio) aukštį;

1.4.5. faktišką pakrautos transporto priemonės (jų junginio) masę;

1.4.6. ašių išdėstymo schemą ir jų apkrovų dydžius bei atstumus tarp ašių;

1.5. krovinio dalių skaičius ir jo svoris.

2. Mokesčio įmokos mokėjimo dokumentas.

3. Duomenys apie kelių transporto priemonę iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro (registro tvarkytoja – VĮ „Regitra“).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Prašymas (priimamas ir faksimiliniu ryšiu, elektroniniu paštu arba paštu, originalą atsiunčiant paštu Kalvarijos savivaldybės administracijai) dėl leidimo išdavimo (1 priedas).

2. Mokesčio įmokos mokėjimo dokumentas.

3. Duomenys apie kelių transporto priemonę iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro (registro tvarkytoja – VĮ „Regitra“).

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ūkio ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Viganauskas, tel. (8 ~ 343) 23 752, el. p. [email protected]

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas Almantas Giraitis,

tel. (8 ~ 343) 23 752, el. p. [email protected]

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Mokesčio už važiavimą keliais Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose užsienio valstybėse įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė viršija maksimalius leidžiamus dydžius, dydis apskaičiuojamas pagal 3, 4, 5 priedus.

Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 (bankas „Swedbank“, AB, banko kodas 73000).

Mokėjimo paskirtis – valstybės rinkliava (nurodant konkrečią paslaugą ir kiekį).

Įmokos kodas – 7840 (mokesčiui už važiavimą valstybinės reikšmės keliais).

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas dėl leidimo išdavimo (1 priedas) ir leidimas važiuoti Kalvarijos savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) (2 priedas) yra patvirtintas Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-53-5 „Dėl leidimų važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo“.
11. Grafinė veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema  
  Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu 

 

 

 

 

Administracinės paslaugos teikimo aprašymo

3 priedas

1 lentelė. Mokesčio apskaičiavimas pagal transporto priemonių, kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija maksimalius leidžiamus dydžius.

Didžiausieji leidžiamieji matmenys viršyti, cm Ribiniai tarifai, eurais

aukščio

pločio

ilgio

Vienkartiniai, 10km

Mėnesio

Met

10–20

1,7

67

337

11–30

21–60

101–300

2,0

82

412

31-50

61–100

301–500

2,1

95

480

 

101-145

501–750

2,4

109

547

Administracinės paslaugos teikimo aprašymo

4 priedas

2 lentelė. Mokesčio apskaičiavimas pagal transporto priemonių, kurių su kroviniu ar be jo ir (ar) ašies (ašių) apkrova viršija maksimalius leidžiamus dydžius.

Didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova viršyta, t

Mokesčio dydis (Lt)

vienkartiniai,

10 kilometrų

Mėnesio tarifas

 Savivaldybės teritorijoje

0,6–1,0

0,97

48

1,1–1,5

1,52

97

1,6–2,0

2,22

136

2,1–3,0

3,85

243

3,1–4,0

6,25

389

4,1–5,0

9,03

5,1–6,0

11,12

6,1–7,0

13,20

7,1–8,0 įskaitytinai

15,98

3 lentelė. Mokesčio apskaičiavimas pagal traktorių ir savaeigių mašinų, kurių su kroviniu ar be jo ir (ar) ašies (ašių) apkrova viršija maksimalius leidžiamus dydžius.

Didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova viršyta, t

Mokesčio dydis (Lt)

vienkartiniai,

10 kilometrų

Mėnesio tarifas

 Savivaldybės teritorijoje

0,6–1,0

0,32

16

1,1–1,5

0,51

32

1,6–2,0

0,74

45

2,1–3,0

1,28

81

3,1–4,0

2,08

129

4,1–5,0

3,01

5,1–6,0

3,70

6,1–7,0

4,40

7,1–8,0 įskaitytinai

5,32

Administracinės paslaugos teikimo aprašymo

5 priedas

4 lentelė. Mokesčio apskaičiavimas pagal transporto priemonių, kurių su kroviniu ar be jo bendroji masė viršija maksimalius leidžiamus dydžius.

Didžiausioji leidžiamoji masė viršyta, t Vienkartiniai ribiniai tarifai už kiekvieną viršytą toną, eurais už 10 km Mėnesio ribiniai tarifai, eurais
1,0–20,0

1,01

 115
21,0–40,0

1,30

 -
> 40

1,59

 -

5 lentelė. Mokesčio apskaičiavimas pagal traktorių ir savaeigių mašinų, kurių su kroviniu ar be jo bendroji masė viršija maksimalius leidžiamus dydžius.

Didžiausioji leidžiamoji masė viršyta, t Vienkartiniai ribiniai tarifai už kiekvieną viršytą toną, eurais už 10 km
1,0–20,0

0,14

21,0–40,0

0,19

> 40

0,28

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-22 13:30:14