Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Seniūnijos paslaugos

 

1. Seniūnijos raštvedė-Žemės ūkio skyriaus specialistė:

 • Išduoda pažymas apie šeimos sudėtį;
 • Išduoda pažymas apie šeimos sudėtį šauktiniams;
 • Išduoda pažymas dėl žemės ūkio veiklos;
 • Išduoda pažymas Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialui dėl gyventojų pastatų;
 • Išduoda pažymas dėl bendro ūkio vedimo;
 • Užpildo Paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus iki liepos 10 d.;
 • Priima prašymus dėl paraiškos duomenų keitimo ar papildymo iki liepos 10 d.;
 • Priima prašymus dėl paraiškos pirmojo lapo keitimo iki paramos gavimo dienos;
 • Priima prašymus dėl paraiškos išregistravimo iki paramos gavimo dienos;
 • Registruoja žemės ūkio ir kaimo valdas ir įveda į duomenų bazę visą laiką;
 • Atnaujina žemės ūkio ir kaimo valdas ( kurie valdų neatnaujino 2005 metais iki liepos 1 d., kitiems iki lapkričio 1d.);
 • Konsultuoja žemdirbius tiesioginių išmokų, ES struktūrinių fondų paramos klausimais.

2. Socialinės paramos skyriaus specialistė priima dokumentus, įformina išmokas, pašalpas:

 • Išmokos vaikui;
 • Vienkartinė gimimo pašalpa;
 • Vienkartinė pašalpa nėščiai moteriai; 
 • Globos pašalpa. Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui;
 • Socialinė pašalpa;
 • Kompensacija kurui;
 • Nepasiturinčių asmenų parama maisto produktais;
 • Priima prašymus vienkartinei pašalpai gauti. Išduoda pažymas apie gaunamas pašalpas. 

 

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2011-06-02 11:47:54