Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Darbdavys bankrutuoja ar tapo nemokus: kas priklauso darbuotojui

Pandemijai skaudžiai palietus darbo rinką, dalis įmonių bankrotus skelbia pačios ar yra likviduojamos, nes tapo nemokiomis. Abiem atvejais darbuotojai lieka su daugybe neatsakytų klausimų: ar atgaus jiems priklausantį darbo užmokestį, kokios išmokos priklauso, kur reikia kreiptis.

Garantijos bankrutuojant darbdaviui priklauso darbuotojams, kurių darbdaviams iškelta bankroto byla ar įmonė yra likviduojama, nes tapo nemoki. Tas pats galioja ir darbuotojams, kai jų darbdavio įmonė registruota Europos Sąjungos valstybėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje ir dėl kurių pradėti nemokumo procesai.

Garantinio fondo lėšos - bankrutavusių ar nemokių įmonių darbuotojams

Lėšos iš Garantinio fondo skiriamos tik tada, kai darbdavys tampa nemokus ir neturi pakankamai nuosavų lėšų atsiskaityti su darbuotojais.

Į Garantinio fondo išmokas darbuotojas gali pretenduoti, jeigu įmonėje pradėjo dirbti anksčiau nei teismas nutarė iškelti bankroto bylą ar kreditoriai pradėjo vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka. Šiuo atveju nėra svarbu, ar darbo santykiai tęsiasi toliau, ar darbo sutartis po teismo sprendimo baigėsi. 

Garantinio fondo išmokos neskiriamos darbuotojams, kurie buvo įdarbinti po bankroto bylos iškėlimo. 

GARANTINIO FONDO IŠMOKOS DYDIS
Darbdaviui bankrutavus ar tapus nemokiu darbuotojui išmokama priskaičiuota su darbo santykiais susijusių pajamų suma, ne didesnė nei 3852 eurai (6 MMA). 

IŠMOKOS SKYRIMO TVARKA
Išmoka skiriama, kai paskirtas bankroto administratorius „Sodrai" pateikia paraišką. Joje nurodoma suma, kurią bankrutuojantis (bankrutavęs) darbdavys skolingas darbuotojui. 

Išmoka neskiriama, jeigu:

  • skola darbuotojui nėra patvirtinta teismo nutartimi ar kreditorių susirinkimo sprendimu;
  • darbuotojams tokią išmoką skyrė kitų valstybių narių institucijos;
•    darbuotojui per 3 mėnesius iki teismo nutarties priėmimo nėra priskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų.

Darbuotojo žingsniai, jeigu darbdaviui iškėlė bankroto bylą:

  • darbuotojas turi raštu kreiptis į paskirtą nemokumo administratorių ir pateikti jam kreditorinį reikalavimą raštu;
•    pateikti „Sodrai" prašymą išmokėti išmoką iš Garantinio fondo lėšų, jeigu nėra pateikęs neterminuoto prašymo skirti ligos išmoką ar per paskutinius 12 mėn. iki bankroto bylos darbdaviui iškėlimo dienos nėra gavęs jokių socialinio draudimo išmokų. 

Darbuotojo žingsniai, jeigu įmonė tapo nemoki ir darbdavys su jumis neatsiskaito:
•    darbuotojas turi pateikti „Sodrai" prašymą išmokėti išmoką iš Garantinio fondo lėšų, jeigu nėra pateikęs neterminuoto prašymo skirti ligos išmoką ar per paskutinius 12 mėn. iki bankroto bylos darbdaviui iškėlimo dienos nėra gavęs jokių socialinio draudimo išmokų. 
 
SVARBU. Jeigu jūsų darbdavys bankrutuoja, paskirtą nemokumo administratorių rasite Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos interneto svetainėje: www.anvt.lt.

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai