Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

PASIRAŠYTA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO SUTARTIS


Kalvarijos savivaldybės administracija 2018 m. rugsėjo 4 d. pasirašė iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 04.5.1-TID-R-516-41-0003 „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Dariaus ir Girėno g. Kalvarijos mieste" sutartį su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra. Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.5.1-TID-R-516 priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra".

Projekto tikslas - užtikrinti saugų pėsčiųjų ir dviratininkų eismą išplečiant pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą, siekiant padidinti gyventojų mobilumą ir prisidedant prie aplinkos taršos mažinimo.

Projekto uždavinys - plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūrą. Pėsčiųjų ir dviračių takas įrengiamas Dariaus ir Girėno gatvės atkarpoje nuo tilto per Šešupę iki Alytaus g., sujungiant buvusio karinio miestelio kvartalą su miestu, išplečiant pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą.

Bendra projekto vertė - 51 950,76 eurų, iš kurių 32 343,21 eurų - Europos Sąjungos fondų lėšos, 19 607,55 eurų - Kalvarijos savivaldybės biudžeto lėšos.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas - pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros, skirtos gyventojų mobilumui didinti tarp miesto centro ir gyvenamųjų kvartalų, trūkumas. Įgyvendinus projektą bus įrengta 211 m pėsčiųjų ir dviračių tako, sudarytos sąlygos dažniau naudotis dviračių transportu, keliauti pėsčiomis; sumažės autoavarijų bei sužeidimų tikimybė.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2017-08-14.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2019-10-31.

 

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus informacija

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai