Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Vyks Kalvarijos savivaldybės tarybos 53-asis posėdis


PROJEKTAS

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 53-iojo posėdžio,

vyksiančio 2022 m. gegužės 23 d.  10.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė

 

1.  Dėl Kalvarijos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Kalvarijos savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti prioritetų sąrašų patvirtinimo (Nr. 100).

2. Dėl Kalvarijos savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. 101).

3. Dėl Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo (Nr. 102).

4. Dėl teisės akto pripažinimo netekusiu galios (Nr. 103).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio skyriaus vedėjas.

 

5. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-25 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 104).

6. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Kalvarijos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 105).

Pranešėja Karolina Šunskytė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.

 

7. Dėl Kalvarijos seniūnijos vietos gyventojų apklausos rezultatų ir siūlymo Lietuvos Respublikos Vyriausybei (Nr. 98).

Pranešėjas Arūnas Lukoševičius, Architektūros, aplinkosaugos ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis architektas.

 

8. Dėl Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos nuostatų tvirtinimo (Nr. 99).

Pranešėja Erika Stankevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

 

9. Dėl Kalvarijos savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo (Nr. 106).

Pranešėja Viktorija Kubiliūtė, vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė).

 

 

 

 

Meras                                                                                                     Vincas Plikaitis

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai