Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Gerhard Joseph Carl
Gerhard Joseph Carl Gimė 1956 m. sausio 3 d, vokietis, vedęs, turi du vaikus, gyvena Bavarijoje (Vokietijos Federacija).

Yra viešosios įstaigos „Solidarity" generalinis direktorius. Viešoji įstaiga „Solidarity", kurios buveinė Vilniuje, save pristato nepriklausoma pelno nesiekiančia organizacija, veikiančia socialinėje srityje. Jos uždavinys - tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą. Tikslas yra krikščioniškojo žmogaus paveikslo ugdymas, kaupiant lėšas labdarai, kad kaip krikščioniško tikėjimo mūsų Kūrėju ir tarnavimo savo artimui išraiška būtų materialiai ir finansiškai remiami vargstantys vaikai, vaikų globos įstaigos bei socialiai remtinos daugiavaikės šeimos Lietuvoje, šalinamas skurdas, užtikrinamas gyvenimo pagrindas, teikiama pagalba pačių žmonių pagalbai ir ilgam pagerinamos minėtų vaikų gyvenimo sąlygos.

G. J. Carl‘as vadovauja „Solidarity" visuomeniniais pagrindais ir asmeniškai rūpinasi pagalbos vykdymu ir kontrole. Jis kuruoja pagalbą tol, kol pažadėta pagalba baigiama. Taip užtikrinama, kad pagalba tikrai pasiektų tas daugiavaikes šeimas, kurioms likimas siunčia tokius sunkius išbandymus. Ši pagalba teikiama nuolat glaudžiai bendradarbiaujant su vietiniais socialiniais darbuotojais. Ji suteikiama vieną kartą ir būtent ten, kur didžiausias vargas ir kur nesitikima jokios kitos pagalbos. Kiekvienai šeimai ieškoma kito sprendimo.

Nuo 1999 metų pagalba daugiausia teikiama Marijampolės apskrityje. To priežastys yra geras ir abipusiu pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimas su apskrities, jos savivaldybių ir seniūnijų atsakingais darbuotojais.
Kalvarijos savivaldybėje G. J. Carl‘o dėka paramą gavo Daivutės ir Justino Dadurkų, Daivos Dilbienės, Eglinskų, Žydrūnės ir Eimanto Kaduškevičių, Elės ir Valtemiro Mašaripovų, Virginijos Petruševičienės, Rūtos Skripkaitienės, Rasos ir Vinco Šatkų, Aušros ir Gintauto Virbickų, Ritos ir Lino Žarnauskų bei Žideckienės daugiavaikės šeimos, kuriose auga 78 vaikai.
Paramos suma siekia 268 tūkst. Lt. Tik dėl pono G. J. Carl‘o pagalbos 10 šeimų įsigijo erdvius gyvenamuosius būstus. Be to, 3 šeimos baigė namų rekonstrukciją, kuriai suteikta 49 tūkst. Lt parama. Pastarosiose šeimose auga 20 vaikų, kuriems žymiai pagerintos gyvenimo sąlygas.
 
Paskutinis atnaujinimas: 2011-02-10 15:06:27