Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Vyks Kalvarijos savivaldybės tarybos 52-asis posėdis


PROJEKTAS

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 52-ojo posėdžio,

vyksiančio 2022 m. gegužės 9 d.  10.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė

 

 

1. Dėl Kalvarijos meno mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. 67).

Pranešėjas Juozas Ciprisevičius, Kalvarijos meno mokyklos direktorius.

 

2. Dėl Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. 71).

Pranešėja Ramunė Staniševskė, Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos direktorė.

 

3. Dėl Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. 75).

Pranešėja Janina Šačikauskienė, Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos mokytoja, atliekanti direktoriaus funkcijas.

 

4. Dėl Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. 77).

Pranešėja Vilija Rentelienė, Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas.

 

5. Dėl Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis" 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. 78).

Pranešėja Alma Liutkevičienė, Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis" direktorė.

 

6. Dėl Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. 72).

Pranešėja Vida Šalčiuvienė, Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos direktorė.

 

7. Dėl Kalvarijos gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. 74).

Pranešėjas Evaldas Ulevičius, Kalvarijos gimnazijos direktorius.

 

8. Dėl Kalvarijos savivaldybės kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. 89).

Pranešėja Laima Kupstienė, Kalvarijos savivaldybės kultūros centro direktorė.

 

9. Dėl Kalvarijos sporto centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. 90).

Pranešėjas Edvardas Venslova, Kalvarijos sporto centro direktorius.

 

10. Dėl Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. 94).

Pranešėja Laima Karpavičienė, Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė.

 

11. Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės 2021 metų veiklos ataskaitos ir mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo Kristinai Škarnulienei (Nr. 79).

Pranešėja Kristina Škarnulienė, VšĮ Kalvarijos ligoninės direktorė.

 

12. Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos ir mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo vyriausiajai gydytojai Ilonai Aleksienei (Nr. 80).

Pranešėja Ilona Aleksienė, VšĮ Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausioji gydytoja.

 

13. Dėl viešosios įstaigos Sangrūdos ambulatorijos 2021 metų veiklos ataskaitos ir mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo vyriausiajai gydytojai Laimutei Rėkienei (Nr. 81).

Pranešėja Laimutė Rėkienė, VšĮ Sangrūdos ambulatorijos vyriausioji gydytoja.

 

14. Dėl Kalvarijos globos ir užimtumo centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. 92).

Pranešėja Laimutė Klimecienė, Kalvarijos globos ir užimtumo centro vyriausioji socialinė darbuotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas.

 

15. Dėl Kalvarijos socialinių paslaugų centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. 95).

Pranešėja Eglė Raškauskienė, Kalvarijos socialinių paslaugų centro direktorė.

 

16. Dėl Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. 96).

Pranešėja Oksana Vasiliauskienė, Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų direktorė.

 

17. Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus (administracijos) 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. 82).

Pranešėjas Gintaras Bujauskas, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas, laikinai einantis savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.

 

18. Dėl Kalvarijos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. 68).

Pranešėjas Tomas Lužanskis, savivaldybės kontrolierius.

 

19. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos ir mero 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. 83).

Pranešėjas Vincas Plikaitis, savivaldybės meras.

 

20. Dėl Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis" darbo vasarą (Nr. 84).

21. Dėl Kalvarijos savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašo ir atrankos komisijos nuostatų tvirtinimo (Nr. 85).

22. Dėl Kalvarijos savivaldybės mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus grupėse, klasių ir mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute 2022-2023 mokslo metais nustatymo (Nr. 86).

23. Dėl 2022-2023 mokslo metų pradžios ir trukmės Kalvarijos meno mokykloje nustatymo (Nr. 88).

24. Dėl Kalvarijos savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 91).

25. Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Kalvarijos savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 93).

Pranešėja Erika Stankevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

 

 

26. Dėl keleivių vežimo kelių transportu reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifo dydžio, didžiausios leistinos savikainos patvirtinimo ir rentabilumo koeficiento nustatymo (Nr. 70).

Pranešėja Edita Snapkauskienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.

 

27. Dėl Kalvarijos savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 73).

Pranešėjas Romas Eidukaitis, Architektūros, aplinkosaugos ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai.

 

28. Dėl įgaliojimo atstovauti Kalvarijos savivaldybei VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro visuotiniame dalininkų susirinkime (Nr. 76).

Pranešėjas Linas Vinčiauskas, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas.

 

29. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo (Nr. 87).

30. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-113 (1.5E) „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 97).

Pranešėja Irma Zubavičienė, Socialinių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė.

 

 

 

 

Meras                                                                                                     Vincas Plikaitis

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai