Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Informacija apie parengto teritorijų planavimo dokumento viešinimą

Informuojame, kad parengti : Kalvarijos savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Kalvarijos savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-73-2, sprendiniai ir nuo š. m. rugpjūčio 1 d. bus atliekama šio teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūra.

Specialiojo plano keitimo pagrindas: Kalvarijos savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T-15 „Dėl Kalvarijos savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų".

Specialiojo plano organizatorius: Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 2, LT-69214 Kalvarija, tel. (8 343) 23894, el. paštas [email protected], puslapis internete www.kalvarija.lt.

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Daugėla", A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. p. [email protected], interneto svetainės adresas: www.daugela.lt. Plano vadovas - Nerijus Gerdvilis, tel. (8 650) 83 836, el. p. [email protected]

Planavimo tikslai: numatyti motyvuotai pagrįstas visuomenės poreikiams reikalingas infrastruktūros teritorijas, nurodant jų plotus ir ribas; nustatyti ekonomiškai pagrįstų aglomeracijų ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų ribas, esant reikalui, numatant alternatyvas; nustatyti ir nurodyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas; pagal poreikį ir planavimo uždavinius, numatytus Planavimo darbų programoje, nustatyti vandenviečių ir kitų infrastruktūros objektų apsaugos zonas, patikslinti esamus ir nustatyti naujus specialiojo plano sprendinius.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Koncepcija nerengiama.

VIEŠINIMO PROCEDŪROS IR PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA

Supažindinimo tvarka: Informaciją apie parengtus Kalvarijos savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius teikia Planavimo organizatorius arba Plano rengėjas.

Su sprendiniais galima susipažinti nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. S-VT-48-22-56.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2022 m. rugpjūčio 11 d. iki 2022 m. rugsėjo 1 d., adresu: Laisvės g. 2, LT-69214 Kalvarija - priimamajame. Atsakingas asmuo: Kalvarijos savivaldybės administracijos Architektūros, aplinkosaugos ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis architektas (vyriausiasis specialistas) laikinai vykdantis vedėjo funkcijas Arūnas Lukoševičius, el. p. [email protected], tel. 8343 60630.

Sprendinių viešas aptarimas vyks 2022 m. rugsėjo 5 d. 13:00 val. susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

Nuoroda į prisijungimą (https://teams.microsoft.com/_#/prejoincalling/19:[email protected]v2):

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai