Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Specialistas (R.B.)

Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:

  • renka pieno kvotų keitimo, gavimo paraiškas;
  • priimti pareiškėjų pasėlių deklaravimo paraiškas;
  • formuoja pasėlių paraiškų bylas ir pristato Žemės ūkio ir melioracijos skyriui;
  • kiekvienais metais atnaujina žemės ūkio valdų duomenis;
  • informuoja žemdirbius apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį ir pristato prašymus Žemės ūkio ir melioracijos skyriui;
  • pagal savo kompetenciją dalyvauja pasitarimuose žemės ūkio klausimais;
  • renka, kaupia, sistemina ir teikia statistinius duomenis Žemės ūkio ir melioracijos skyriui;
  • dalyvauja gyventojų skundų patikrinimuose;
  • konsultuoja žemdirbius tiesioginių išmokų, ES struktūrinių fondų paramos klausimais.
  • atlieka kitus skyriaus vedėjo pavestus nenuolatinio pobūdžio darbus; atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais atlieka nesančių darbuotojų funkcijas.
 
Paskutinis atnaujinimas: 2016-01-06 14:06:20