Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ (KALVARIJOS M.)

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė" VIII sk. reikalavimais, informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus ir numatomą rengti statinio projektą:

Projekto pavadinimas: Kalvarijos miesto Naujosios (KV8007) gatvės atkarpos nuo Vytauto gatvės iki Kęstučio gatvės rekonstravimas, įrengiant šaligatvį".

 

Statinio adresas: Kalvarijos m., Naujoji g. 

Statinio kategorija: Neypatingasis statinys.

Statinio paskirtis: Susisiekimo komunikacijos (šaligatvis).

Projektuotojo pavadinimas ir jo būstinės adresas: UAB „Šiaulių hidroprojektas", Aušros al. 29a, 76300 Šiauliai, tel. (8-41) 523603; el. paštas: [email protected]

Projekto vadovo ar kito atsakingo asmens, galinčio teikti informaciją apie projektą duomenys:

PV Gintaras Leščinskas (atest. Nr. 19305), el. p.  [email protected] , tel. (8-41) 523607, 861465959.

 

Statytojas:

Kalvarijos savivaldybė, Laisvės g. 2, LT- 69214  Kalvarija, tel. (8 343) 23894

el. paštas - [email protected]

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris:

Kalvarijos savivaldybės tinklalapyje www.kalvarija.lt; Kalvarijos savivaldybė, Laisvės g. 2, LT- 69214  Kalvarija. Atsakingas asmuo - ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Viganauskas kab. 225, tel. (8 343) 60636, el. paštas -  [email protected]

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

 Pasiūlymus teikti iki 2022-08-29  d.; el. paštu - [email protected];  raštu - Aušros al. 29a, 76300 Šiauliai, arba viešo susirinkimo metu.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: teikiančiojo pasiūlymą vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pasiūlymo teikimo data, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Kalvarijos savivaldybėje, Laisvės g. 2, Kalvarija II aukšto posėdžių salė

Viešinimo laikas: 2022-08-29; 16:30   val.      

 

Projektiniai pasiulymai                      

                                                                                                                                             

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai