Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Informavimas apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
Dėl viešinimo procedūrų rengiant teritorijų planavimo ir statinių (jų dalių) projektinių pasiūlymų dokumentus

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės. Dėl nepalankios epideminės COVID-19 situacijos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 30 d. Esant atitinkamoms aplinkybėms karantino režimo trukmė gali būti pratęsta.

Valstybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir uždraudus renginius uždarose patalpose, visi svarstymai (rengiant viešus projektinių pasiūlymų svarstymus ir teritorijų planavimo dokumentų viešus svarstymus), jeigu nėra galimybės jų atidėti, gali būti organizuojami tik internetinės vaizdo transliacijos būdu, užtikrinant tiesioginę vaizdo, garso transliaciją ir jos įrašą, jį išsaugant ir, esant poreikiui, sudarant galimybę valstybinę priežiūrą įgyvendinantiems subjektams gauti prie jo prieigą su galimybe jo peržiūrai.

Teritorijų planavimo dokumentų ir projektinių pasiūlymų pristatymo, tiesioginio internetinio vaizdo transliavimo, metu visuomenei turi būti sudarytos sąlygos teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti atsakymus. Projektinių pasiūlymų viešo susirinkimo procedūros reikalavimai turi būti įgyvendinti pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyrių. Teritorijų planavimo dokumentų viešo susirinkimo procedūros reikalavimai turi būti įgyvendinti Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose nustatyta tvarka.

Visuomenės teikiami pasiūlymai turi būti priimami iki tiesioginės transliacijos ir jos metu. Į šiuos pasiūlymus projektuotojai/planavimo organizatorius privalo atsakyti per teisės aktų numatytą terminą.

Suplanavus projektinių pasiūlymų ar teritorijų planavimo dokumentų viešą svarstymą rengti tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu, projektuotojai/planavimo organizatoriai privalo likus ne mažiau kaip 5 d. d. iki šios procedūros pradžios kreiptis į savivaldybės specialistus/planavimo organizatorius ir pateikti vaizdo transliavimo nuorodą, kuri bus patalpinta viešo svarstymo skelbime/pranešime apie viešo svarstymo procedūrą. Neužtikrinus vaizdo transliacijos ir nepateikus nuorodos (jeigu viešinimo procesas prasidėjęs, likus mažiau kaip 5 d. d. iki viešo susirinkimo) viešas susirinkimas laikomas neįvykusiu ir procedūra kartojama pagal aukščiau pateiktas rekomendacijas.

Skelbimų kalba netaisyta 

 2020-07-29 

Statinio projektas

Parduotuvės su SANDĖLIU KALVARIJOJE KROSNOS G. 10, STATYBOS PROJEKTAS

Statinio adresas

Kalvarija, Krosnos g. 10

Statinio paskirtis

Prekybos paskirties pastatas

Projektuojanti organizacija

UAB „ŽYRAIVA"

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas)

Pagal įgaliojimą Žydrūnas Naumavičius

(el.p.: zyraiva@gmail.com,

Tel: 8 610 08806)

Architektas Valdas Naumavičius (el.p.: valdo272@gmail.com)

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

UAB "Kalvarijos Baldai"
Krosnos g. 10, LT 69211, Kalvarija  
Tel: +370 34 391509 | E: info@kalvarijafurniture.com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Marijampolė, Vytauto g. 34A II aukštas (Valdoarchstudy)

Tel.: 8 610 08806   darbo dienomis 9.00-12.00 val. iki 2020-08-17

Internete: www.kalvarija.lt

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El.paštu: zyraiva@gmail.com

Paštu adresu: Vytauto g. 34A,  Marijampolė LT68295 iki 2020-08-17

Viešo susirinkimo metu

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Kalvarijos savivaldybės bibliotekoje, Laisvės g.2 Kalvarija

2020-08-17 17:00 -18:00 val.

  (11.2 Mb)
  2020-04-30 

Statinio projektas

Administracinės paskirties pastato Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., Muitinės g. 8A rekonstravimo projektas, keičiant paskirtį į paslaugų paskirties

Statinio adresas

Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., Muitinės g. 8A

Statinio paskirtis esama/būsima

Esama paskirtis - administracinis pastatas.

Būsima paskirtis -  paslaugų paskirties pastatas.

Projektuojanti organizacija

UAB „Laimos ir Ginto projektai"

projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas)

Pagal įgaliojimą Robertas Levickas

 (el.p. robertas@lgprojektai.lt  tel. 8-343-92313)

Architektas Gintautas Vieversys (el.p. gintas@lgprojektai.lt)

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

D.M. (el.p.  mar.dainius@gmail.com  tel. 864388221)

 

susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Marijampolė, P.Butlerienės g. 14

Tel.8-343-92313   darbo dienomis 9.00-17.00 val.

 iki 2020-05-21

www.kalvarija.lt

informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El.paštu info@lgprojektai.lt

Paštu adresu P.Butlerienės g. 14, Marijampolė

Viešo susirinkimo metu

kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu programoje zoom.us 2020-05-21  17.00-18.00 val

 

https://us04web.zoom.us/j/75478688597?pwd=UWdhSGpxV0xJTEF1NUJzaDYweFRhUT09

Meeting ID: 754 7868 8597

Password: 9szUVx

 

 2020-03-02

Statinio projektas

Administracinės paskirties pastato Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., Muitinės g. 8A, rekonstravimo projektas, keičiant paskirtį į paslaugų paskirties

Statinio adresas

Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., Muitinės g. 8A

Esama/būsima statinio paskirtis

Esama paskirtis - administracinis pastatas.

Būsima paskirtis -  paslaugų paskirties pastatas.

Projektuojanti organizacija

UAB „Laimos ir Ginto projektai"

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas)

Pagal įgaliojimą Robertas Levickas

 (el. p. robertas@lgprojektai.lt, tel. 8 343 92 313)

Architektas Gintautas Vieversys (el. p. gintas@lgprojektai.lt)

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

D. M. (el. p.  mar.dainius@gmail.com,  tel. 8 643 88 221)

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Marijampolė, P. Butlerienės g. 14

Tel. 8 343 92313   darbo dienomis 9.00-17.00 val.

 iki 2020-03-25

www.kalvarija.lt

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El.paštu info@lgprojektai.lt

Paštu adresu P.Butlerienės g. 14, Marijampolė

Viešo susirinkimo metu

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Kalvarijos savivaldybės administracijos II a. fojė

2020-03-25  17.00-18.00 val.

 

 

 2019-02-13Inžinerinių tinklų Jungėnų k., tarp Ežero katilinės ir Palmių katilinės, statybos projektiniai pasiūlymai.

Supažindinimo vieta ir kontaktinė informacija: Marijampolė, P.Butlerienės g. 14 nuo 9.00-17.00 val., telefonas 8 673 60 120.
Pasiūlymų teikimo būdai: UAB „Laimos ir Ginto projektai", P.Butlerienės g.14, Marijampolė, el. p. info@lgprojektai.lt
Viešo susirinkimo vieta (adresas): Marijampolė, P.Butlerienės g. 14
Viešo susirinkimo data ir laikas: 2019-03-05 16:00-17.00 val.


  (982.9 kb)
2018-11-19

POILSIO NAMO KALVARIJOS SAV., KALVARIJOS SEN., MENKUPIŲ K., RAMYBĖS G. 7, REKONSTRAVIMO, POILSIO NAMELIŲ STATYBA

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus" nuostatomis parengti poilsio namo Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Menkupių k., Ramybės g. 7, rekonstravimo, poilsio namelių statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

1. Projektas :
poilsio namo Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Menkupių k., Ramybės g. 7, rekonstravimo, poilsio namelių statybos projektas
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: poilsio;

2. Projektuotojas :
Tauro Kulikausko įmonė tel. 8 686 62072, el.p. archtauras@gmail.com., projektinius pasiūlymus parengęs asmuo: Tauras Kulikauskas el. p. archtauras@gmail.com.; tel. Nr. 8 686 62072;

3. Statytojas :
UAB „Kauno mediena", tel. Nr. 8 634 9004, el. p. dzeiranakrainova@gmail.com.

4. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis iki 2018 m. gruodžio 6 d. adresu: Kaunas, Šiaulių g. 44-7, Tel. 8 686 62072, www.kalvarija.lt

5. Pasiūlymų pateikimo tvarka: visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus el. paštu: archtauras@gmail.com arba tel. Nr. 8 686 62072 iki 2018 m. gruodžio 6 d.

6. Viešo susirinkimo duomenys :
Data: 2018 m. gruodžio 6 d.
Laikas : 12:00
Adresas: Laisvės g. 2, Kalvarija, savivaldybės pastato pagrindiniame hole.


 
2018-05-22   Kitos (fermų) paskirties pastato ir pagalbinio ūkio paskirties pastato Pašilių k. 1A, Sangrūdos sen., Kalvarijos sav., statybos projektiniai pasiūlymai.

Supažindinimo vieta ir kontaktinė informacija: Kaunas, Savanorių pr. 192-312, nuo 8.30-17.30 val., telefonas 8 673  60 120.
Pasiūlymų teikimo būdai: UAB ProvivoLT, Savanorių pr. 192-312 kab., Kaunas 44151, el. p. ausra@provivo.lt

Viešo susirinkimo vieta (adresas): Kaunas, Savanorių pr. 192-312
Viešo susirinkimo data ir laikas: 2018-06-04 17:00


  (6.6 Mb)

 2017-12-27Vienbučio gyvenamojo namo, Kubiliaus g. 16, Kalvarijoje, statybos projektas
Supažindinimo vieta ir kontaktinė informacija: Vilnius, Vaidilutės g. 79, Darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00, tel. 886022836
Pasiūlymų teikimo būdai: barchitektai@gmail.com

Viešo susirinkimo vieta (adresas): Kalvarija, Laisvės g. 2
Viešo susirinkimo data ir laikas: 2018-01-17 17:00

Kontaktinis asmuo Kastytis Bieliauskas, el. p. barchitektai@gmail.com, tel. 860228361


  (2.1 Mb)
 2017-12-22

Kalvarijos inovatyvios energijos parkas. Prekybos paskirties pastato-operatorinės, suskystintų gamtinių dujų talpyklos su kolonėle ir hidrometaono modulio (Vytauto g. 82, Kalvarija), statybos projektas

 

Supažindinimo vieta ir kontaktinė informacija: Miško g. 30-78, Kaunas, 9.00-17.00 val., tel 8 654 86 35

Pasiūlymų teikimo būdai: UAB „Rusnė", Miško g. 30-78, Kaunas, el.p. jurgita@rusne.lt

Viešo susirinkimo vieta Laisvės g. 2, Kalvarija

Viešo susirinkimo data ir laikas 2018-01-16, 17.00 val.

 
 2017-12-22

Vienbučio gyvenamojo namo, Kubiliaus g. 16, Kalvarijoje, statybos projektas

Supažindinimo vieta ir kontaktinė informacija: Vaidilutės g. 79, Vilnius. Darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., tel. 8 860 22 836

Pasiūlymų teikimo būdas el. p. barchitektai@gmail.com

Viešo susirinkimo vieta (adresas): Laisvės g. 2, Kalvarija

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2018-01-17 17.00 val.

Kontaktinis asmuo Kastytis Bieliauskas, el. p. barchitektai@gmail.com, tel. 8 602 28 361

 
 2017-12-14

 Viešbučio - gyvenamojo namo statybos projektas

Supažindinimo vieta ir kontaktinė informacija: Marijampolė, Vytauto g. 34A nuo 8-17 val., tel. 868683370

Pasiūlymų teikimo būdai: Vytauto 34A, LT-68295 Marijampolė, el. p. valdo272@gmail.com

Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2018-01-03

Viešo susirinkimo vieta (adresas): Marijampolė, Vytauto g. 34A

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2018-01-03 17:00


  (411.4 kb)
 2017-11-16

Gyvenamojo namo Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Jonų k. statybos techninio projekto projektiniai pasiūlymai.

Supažindinimo vieta ir kontaktinė informacija:
Marijampolė, Kęstučio g. 9 09:00-17:00 val. 8 612 32935

Pasiūlymų teikimo būdai:
Architektui Vyteniui Skroblui, Marijampolė, Kęstučio g. 9, 68308 vytenisskroblas@gmail.com
Viešo susirinkimo vieta (adresas): Marijampolė, Kęstučio g. 9

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2017-11-30 17:00


  (4.5 Mb)
2017-09-26  
Informacija apie numatomą statinio projektavimą (pastato plotas daugiau kaip 200 kv. m.)
(1.2 Mb)

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-29 16:44:07