Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Informavimas apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
Dėl viešinimo procedūrų rengiant teritorijų planavimo ir statinių (jų dalių) projektinių pasiūlymų dokumentus

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės. Dėl nepalankios epideminės COVID-19 situacijos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 30 d. Esant atitinkamoms aplinkybėms karantino režimo trukmė gali būti pratęsta.

Valstybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir uždraudus renginius uždarose patalpose, visi svarstymai (rengiant viešus projektinių pasiūlymų svarstymus ir teritorijų planavimo dokumentų viešus svarstymus), jeigu nėra galimybės jų atidėti, gali būti organizuojami tik internetinės vaizdo transliacijos būdu, užtikrinant tiesioginę vaizdo, garso transliaciją ir jos įrašą, jį išsaugant ir, esant poreikiui, sudarant galimybę valstybinę priežiūrą įgyvendinantiems subjektams gauti prie jo prieigą su galimybe jo peržiūrai.

Teritorijų planavimo dokumentų ir projektinių pasiūlymų pristatymo, tiesioginio internetinio vaizdo transliavimo, metu visuomenei turi būti sudarytos sąlygos teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti atsakymus. Projektinių pasiūlymų viešo susirinkimo procedūros reikalavimai turi būti įgyvendinti pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyrių. Teritorijų planavimo dokumentų viešo susirinkimo procedūros reikalavimai turi būti įgyvendinti Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose nustatyta tvarka.

Visuomenės teikiami pasiūlymai turi būti priimami iki tiesioginės transliacijos ir jos metu. Į šiuos pasiūlymus projektuotojai/planavimo organizatorius privalo atsakyti per teisės aktų numatytą terminą.

Suplanavus projektinių pasiūlymų ar teritorijų planavimo dokumentų viešą svarstymą rengti tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu, projektuotojai/planavimo organizatoriai privalo likus ne mažiau kaip 5 d. d. iki šios procedūros pradžios kreiptis į savivaldybės specialistus/planavimo organizatorius ir pateikti vaizdo transliavimo nuorodą, kuri bus patalpinta viešo svarstymo skelbime/pranešime apie viešo svarstymo procedūrą. Neužtikrinus vaizdo transliacijos ir nepateikus nuorodos (jeigu viešinimo procesas prasidėjęs, likus mažiau kaip 5 d. d. iki viešo susirinkimo) viešas susirinkimas laikomas neįvykusiu ir procedūra kartojama pagal aukščiau pateiktas rekomendacijas.

 2021-05-25 

Statinio projektas

Paslaugų paskirties (automobilių plovyklos) Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., Muitinės g. 8A statybos projekto projektiniai pasiūlymai

 

Adresas

Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., Muitinės g. 8A

 

Sklypo kadastrinis nr.

5138/0007:101

 

Statinio paskirtis

Paslaugų.

 

Žemės sklypo paskirtis ir būdas

Kita; komercinės paskirties objektų teritorijos

Projektuojanti organizacija

UAB „Laimos ir Ginto projektai"

P. Butlerienės g. 14, Marijampolė,

tel. (8 343) 92 313,

mob. 8 698 53 358

 

Projekto vadovas

Gintautas Vieversys

tel. 8 699 39 540,

e. p. gintas@lgprojektai.lt

Statytojas

D.M.

 

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima

Vieta ir laikas

UAB „Laimos ir Ginto projektai"

P. Butlerienės g. 14, Marijampolė, tel. (8 343) 92 313, mob. 8 698 53 358

darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

arba

www.kalvarija.lt

iki 2021-06-10

 

Projektinių pasiūlymų teikimo būdai ir terminas

Raštu UAB „Laimos ir Ginto projektai"

P. Butlerienės g. 14, LT-68308 Marijampolė,

Elektroniniu paštu info@lgprojektai.lt

tel. (8 343) 92 313, mob. 8 698 53 358

Kitu būdu: viešo susirinkimo metu

iki 2021-06-10

 

Viešo susirinkimo duomenys

Viešas susirinkimas vyks vaizdo transliacijos būdu.

2021-06-10   16:00 val.

Pavadinimas: viešas susirinkimas

Prisijungimo nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/77377495642?pwd=TzNKYVE1bzFNWnI3cGNMVFhHWEpTZz09

Prisijungimo ID: 773 7749 5642

Slaptažodis: y8rSWS

 

  (2.6 Mb)

(2.8 Mb)

 2021-05-24 

Statinio projektas

Pagalbinio ūkio paskirties pastatų Kalvarijos sav. Kalvarijos sen., Smalninkų k. 4 rekonstravimo į vienbutį gyvenamąjį namą su trumpalaikio apgyvendinimo patalpomis projektas.

Statinio adresas

Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Smalninkų k. 4. Sklypo kad. Nr. 5138/0010:57

Esama naudojimo paskirtis

 pagalbinio ūkio statiniai (ūkinis pastatas, garažas viralinė).

 

 Būsima pagrindinė naudojimo paskirtis gyvenamoji (vieno buto pastatai).
Žemės sklypo naudojimo paskirtis

 kita, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto vadovas

Mindaugas Velepolskas el.p. mindaugas.vele@gmail.com,

tel. 8 686 93913

Architektas

 Vytenis Skroblas e.p. vytenis.skroblas@gmail.com, tel. 8 612 32935

Statytojas V.M

Susipažinti ir teikti pasiūlymus galima

 Mindaugas Velepolskas , paštu Marijampolė, Lazdijų g. 36, el.p. mindaugas.vele@gmail.com, tel. 8 686 93913 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. iki 2021-06-10 d.

Sav. interneto svetainė

 https://www.kalvarija.lt/.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

nuotoliniu būdu 2021 m. birželio 10 d. 17 val.

Transliacijos nuoroda - https://us04web.zoom.us/j/2012505614?pwd=a2RxNExUTTdZeU53WmlIOGdEekFudz09 

Susirinkimo ID - 201 250 5614
Slaptažodis - susirinkim

  (4.4 Mb)
 2021-04-28 

Statinio projektas

Automobilių plovyklos Kazlavo k. 5, Liubavo sen., Kalvarijos  sav. rekonstravimo projektas.

Statinio adresas

Kazlavo k. 5, Liubavo sen., Kalvarijos sav. Sklypo kadastrinis Nr. 5170/0001:533 Salaperaugio k.v.

Statinio paskirtis

Paslaugų paskirties pastatai (7.4.).

 

Projektuojanti organizacija

Šarūno Sabaliausko projektavimo biuras, Šarūnas Sabaliauskas, el. p. sabaliauskas01@gmail.com, tel. + 370 686 31 748.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas)

Projekto vadovas Šarūnas Sabaliauskas, atestato Nr. A888, el. p. sabaliauskas01@gmail.com.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

UAB Malūnė, Veterinarijos g. 8, Vijoliai, LT-76225 Šiaulių r., el. p. egidijus@rvtransport.lt, tel. +370 41 598 072.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:

Kalvarijos savivaldybės interneto svetainės www.kalvarija.lt skyriuje „Informavimas apie visuomenei svarbių statinių projektavimą".

Projektinių pasiūlymų byla yra Automobilių plovyklos patalpose, adresu Kazlavo k. 5, Liubavo sen., Kalvarijos sav., darbo dienomis 8:00-12:00 ir 13:00-17:00 val. nuo 2021 04 29 iki 2021 05 18  tel. + 370 686 31 748 (iš anksto susitarus).

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus raštu iki viešojo susirinkimo galima teikti adresu: Šarūno Sabaliausko projektavimo biuras, Vasario 16-osios g. 44A-401, Šiauliai, arba elektroniniu paštu sabaliauskas01@gmail.com iki 2021 m. gegužės 18 d. (imtinai).

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks 2021 m. gegužės 18 d. 17.00 val.

Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, susirinkimas vyks numatytu laiku interneto adresu: https://us05web.zoom.us/j/81758943059?pwd=ZkpUSXVyTWZjRmZyUWxpdUpmdWJkdz09  susirinkimo ID: 817 5894 3059  slaptažodis: i98epJ (jei iškiltų klausimų dėl prisijungimo, kreiptis el. paštu sabaliauskas01@gmail.com).

 2021-04-22 

Statinio projektas

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas - Marijampolė - Suvalkai ruožo nuo 72,50 iki 79,00 km rekonstravimo projektas

Statinio adresas

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas - Marijampolė - Suvalkai ruožas nuo 72,50 iki 79,00 km. Nuo 72,50 km iki maždaug 76,16 km kelias yra Marijampolės, nuo 76,16 km iki 79,00 km - Kalvarijos savivaldybių teritorijose. 

Rekonstruojamo kelio ruožo pradžia (Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94): 450259, 6041111. 

Rekonstruojamo kelio ruožo pabaiga (Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94): 448214, 6035044.

Statinio paskirtis

Susisiekimo komunikacijos: keliai, kiti transporto statiniai.

Projektuojanti organizacija

Projektuotojas - AB „PANEVĖŽIO KELIAI", S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys. Statinio projekto vadovas Martynas Jokubauskis, el. pašto adresas: martynas.jokubauskis@paneveziokeliai.lt, tel. +370 615 75 185. 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas)

Projektuotojas - AB „PANEVĖŽIO KELIAI", S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys. Statinio projekto vadovas Martynas Jokubauskis, el. pašto adresas: martynas.jokubauskis@paneveziokeliai.lt, tel. +370 615 75 185. 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, el. paštas lakd@lakd.lt, tel. +370 523 29 600. 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

iš anksto suderinus susitikimo laiką telefonu +370 615 75 185, Projektuotojo buveinėje adresu Kuršių g. 2F, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. arba Kalvarijos savivaldybės internetiniame puslapyje adresu www.kalvarija.lt iki 2021-05-13.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Informacija priimama elektroniniu paštu martynas.jokubauskis@paneveziokeliai.lt iki 2021-05-13. 

Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: 

          - fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, 

          - juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas, 

          - pasiūlymo teikimo data, 

          - informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, viešas susirinkimas bus organizuojamas elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu 2021-05-14 nuo 17:00 val. 

Susirinkimo transliacijos prisijungimo adresas: https://cutt.ly/cvPA7IZ 

 

 2021-03-10 
 

Statinio projektas

 Prekybos paskirties pastatai - parduotuvės (7.3).

 

Statinio adresas

Alytaus g. 2, Kalvarija (5142/0006:259 Kalvarijos m. k. v.)

 

Statinio paskirtis

Kita. Komercinės paskirties objektų teritorijos.

Projektuojanti organizacija

R. Z.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas)

UAB „Architektūros namai", Algirdo g. 11-3; Vilnius, PV Rolandas Šarapajevas; el. p. sarapajevas@yahoo.com, tel. +370 618 36 411.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

 UAB „Architektūros namai", Algirdo g. 11-3; Vilnius, PV Rolandas Šarapajevas; el. p. sarapajevas@yahoo.com, tel. +370 618 36 411.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Algirdo g. 11-3, Vilnius, tel. +370 618 36 411.

Susipažinti galima darbo dienomis 10-17 val. iš anksto suderinus susitikimo laiką telefonu.

 

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami projektuotojui UAB „Architektūros namai" el. p. sarapajevas@yahoo.com iki 2021-03-30 (viešo susirinkimo pabaigos).

 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Dėl karantino apribojimų susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021-03-30 17:00 val.

Susirinkimo transliacijos prisijungimo adresas: https://youtu.be/LG1GcX97FPo

 

 

 2021-03-09 

Statinio projektas

 Religinės paskirties pastato - parapijos namo 8D2/p paskirties keitimo į kultūros paskirties (kultūros namai) pastatą su maitinimo paskirties patalpomis Kalvarijos sav. Kalvarijos m. Ugniagesių g. 16A kapitalinio remonto projektas

 

Statinio adresas

Kalvarijos sav., Liubavo sen., Salaperaugio k., Europos g. 9,
Kad. Nr. 5170/0002:445 Salaperaugio k. v.

 

 

Statinio paskirtis

(7.3) Prekybos paskirties pastatas - operatorinė;

(12.) Kitos paskirties inžinerinis statinys - stoginė;

(9.8) Kiti inžineriniai tinklai - kuro užpylimo kolonėlės, 5 vnt.;

(9.1) Naftos tinklai - požeminiai skysto kuro rezervuarai, 3 vnt. - 60 m3;

(9.1) Naftos tinklai - požeminis skysto kuro Adblue rezervuaras, 1 vnt. - 20 m3;

 (9.1) Naftos tinklai - požeminis suskystintų dujų rezervuaras, 1 vnt. - 15 m3;

(9.3) Vandentiekio tinklai - priešgaisrinis tvenkinys, 1 vnt. - 108 m3;

(12) Kitos paskirties statinys - specialusis stendas degalų kainoms ir rūšims nurodyti, h=8,00 m;

(12.) Kitos paskirties inžinerinis statinys - aikštelė.

 

 

Projektuojanti organizacija
Algimantas Mačionis (kvalifikacijos atestatas Nr. 1450, išduotas nuo 2017-09-26), tel. +370 699 34 205, el. p. rusne@rusne.lt

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas)

Algimantas Mačionis (kvalifikacijos atestatas Nr. 1450, išduotas nuo 2017-09-26), tel. +370 699 34 205, el. p. rusne@rusne.lt, projektinių pasiūlymų rengėja Jurgita Mockevičienė (kvalifikacijos atestatas Nr. A1533, išduotas nuo 2018-04-04), el. p. jurgita@rusne.lt, UAB „Rusnė" Miško g. 30-78, Kaunas, tel.  +370 699 34 205, el. p. rusne@rusne.lt.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

UAB „Spectator NT", Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., LT-14302 Vilniaus r. sav., el. p. raimondas@spectatornt.lt, tel.  +370 698 38 723.

 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB „Rusnė" Miško g. 30-78, LT-44313 Kaunas, el. p. rusne@rusne.lt, tel. +370 699 34 205 darbo dienomis 08:00-17:00.


Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2021 m. kovo 29 d. 15:00 val. el. p. ugne@rusne.lt, tel.  +370 37 32 0365, Miško g. 30-78, Kaunas.

 

 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Laisvės g. 2, Kalvarija, Kalvarijos savivaldybės administracijos patalpose, tačiau dėl COVID-19 plitimo grėsmės projektas bus viešinamas rengiant tiesioginę vaizdo transliaciją internetu: 2021 m. kovo 29 d. 15:00 val. Tiesioginės transliacijos nuoroda:  https://us02web.zoom.us/j/86591750660.

 

 2021-02-09

Statinio projektas

Automobilių plovyklos Kazlavo k. 5, Liubavo sen., Kalvarijos sav., rekonstravimo projektas

Statinio adresas

Kazlavo k. 5, Liubavo sen., Kalvarijos sav. Sklypo kadastrinis Nr. 5170/0001:533 Salaperaugio k. v.

 

Statinio paskirtis

 Paslaugų paskirties pastatai (7.4.).

 

Projektuojanti organizacija

Šarūno Sabaliausko projektavimo biuras

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas)

Šarūnas Sabaliauskas, el. p. sabaliauskas01@gmail.com, tel. + 370 686 31 748.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

 

UAB „Malūnė", Veterinarijos g. 8, Vijoliai, LT-76225 Šiaulių r., el. p. egidijus@rvtransport.lt, tel. +370 415 98 072.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:

Kalvarijos savivaldybės interneto svetainės www.kalvarija.lt skyriuje „Informavimas apie visuomenei svarbių statinių projektavimą".

Projektinių pasiūlymų byla yra Automobilių plovyklos patalpose, adresu Kazlavo k. 5, Liubavo sen., Kalvarijos sav., darbo dienomis 8:00-12:00 ir 13:00-17:00 val. nuo 2021 02 05 iki 2021 03 01  tel. + 370 686 31 748 (iš anksto susitarus).

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus raštu iki viešojo susirinkimo galima teikti adresu: Šarūno Sabaliausko projektavimo biuras, Vasario 16-osios g. 44A-401, Šiauliai, arba elektroniniu paštu sabaliauskas01@gmail.com iki 2021 m. kovo 1 d. (imtinai).

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks 2021 m. kovo 1 d. 17.00 val.

Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, susirinkimas vyks numatytu laiku interneto adresu: https://us05web.zoom.us/j/84514990767?pwd=VUw5YkxaWmJwT0orUkNFRVlqM1Uwdz09,  susirinkimo ID: 845 1499 0767,  slaptažodis: qbCUf5 (jei iškiltų klausimų dėl prisijungimo, kreiptis el. paštu sabaliauskas01@gmail.com).


 2020-07-29 

Statinio projektas

Parduotuvės su SANDĖLIU KALVARIJOJE KROSNOS G. 10, STATYBOS PROJEKTAS

Statinio adresas

Kalvarija, Krosnos g. 10

Statinio paskirtis

Prekybos paskirties pastatas

Projektuojanti organizacija

UAB „ŽYRAIVA"

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas)

Pagal įgaliojimą Žydrūnas Naumavičius

(el.p.: zyraiva@gmail.com,

Tel: 8 610 08806)

Architektas Valdas Naumavičius (el.p.: valdo272@gmail.com)

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

UAB "Kalvarijos Baldai"
Krosnos g. 10, LT 69211, Kalvarija  
Tel: +370 34 391509 | E: info@kalvarijafurniture.com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Marijampolė, Vytauto g. 34A II aukštas (Valdoarchstudy)

Tel.: 8 610 08806   darbo dienomis 9.00-12.00 val. iki 2020-08-17

Internete: www.kalvarija.lt

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El.paštu: zyraiva@gmail.com

Paštu adresu: Vytauto g. 34A,  Marijampolė LT68295 iki 2020-08-17

Viešo susirinkimo metu

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Kalvarijos savivaldybės bibliotekoje, Laisvės g.2 Kalvarija

2020-08-17 17:00 -18:00 val.

  (11.2 Mb)
  2020-04-30 

Statinio projektas

Administracinės paskirties pastato Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., Muitinės g. 8A rekonstravimo projektas, keičiant paskirtį į paslaugų paskirties

Statinio adresas

Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., Muitinės g. 8A

Statinio paskirtis esama/būsima

Esama paskirtis - administracinis pastatas.

Būsima paskirtis -  paslaugų paskirties pastatas.

Projektuojanti organizacija

UAB „Laimos ir Ginto projektai"

projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas)

Pagal įgaliojimą Robertas Levickas

 (el.p. robertas@lgprojektai.lt  tel. 8-343-92313)

Architektas Gintautas Vieversys (el.p. gintas@lgprojektai.lt)

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

D.M. (el.p.  mar.dainius@gmail.com  tel. 864388221)

 

susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Marijampolė, P.Butlerienės g. 14

Tel.8-343-92313   darbo dienomis 9.00-17.00 val.

 iki 2020-05-21

www.kalvarija.lt

informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El.paštu info@lgprojektai.lt

Paštu adresu P.Butlerienės g. 14, Marijampolė

Viešo susirinkimo metu

kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu programoje zoom.us 2020-05-21  17.00-18.00 val

 

https://us04web.zoom.us/j/75478688597?pwd=UWdhSGpxV0xJTEF1NUJzaDYweFRhUT09

Meeting ID: 754 7868 8597

Password: 9szUVx

 

 2020-03-02

Statinio projektas

Administracinės paskirties pastato Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., Muitinės g. 8A, rekonstravimo projektas, keičiant paskirtį į paslaugų paskirties

Statinio adresas

Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., Muitinės g. 8A

Esama/būsima statinio paskirtis

Esama paskirtis - administracinis pastatas.

Būsima paskirtis -  paslaugų paskirties pastatas.

Projektuojanti organizacija

UAB „Laimos ir Ginto projektai"

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas)

Pagal įgaliojimą Robertas Levickas

 (el. p. robertas@lgprojektai.lt, tel. 8 343 92 313)

Architektas Gintautas Vieversys (el. p. gintas@lgprojektai.lt)

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

D. M. (el. p.  mar.dainius@gmail.com,  tel. 8 643 88 221)

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Marijampolė, P. Butlerienės g. 14

Tel. 8 343 92313   darbo dienomis 9.00-17.00 val.

 iki 2020-03-25

www.kalvarija.lt

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El.paštu info@lgprojektai.lt

Paštu adresu P.Butlerienės g. 14, Marijampolė

Viešo susirinkimo metu

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Kalvarijos savivaldybės administracijos II a. fojė

2020-03-25  17.00-18.00 val.

 

 

 2019-02-13Inžinerinių tinklų Jungėnų k., tarp Ežero katilinės ir Palmių katilinės, statybos projektiniai pasiūlymai.

Supažindinimo vieta ir kontaktinė informacija: Marijampolė, P.Butlerienės g. 14 nuo 9.00-17.00 val., telefonas 8 673 60 120.
Pasiūlymų teikimo būdai: UAB „Laimos ir Ginto projektai", P.Butlerienės g.14, Marijampolė, el. p. info@lgprojektai.lt
Viešo susirinkimo vieta (adresas): Marijampolė, P.Butlerienės g. 14
Viešo susirinkimo data ir laikas: 2019-03-05 16:00-17.00 val.


  (982.9 kb)
2018-11-19

POILSIO NAMO KALVARIJOS SAV., KALVARIJOS SEN., MENKUPIŲ K., RAMYBĖS G. 7, REKONSTRAVIMO, POILSIO NAMELIŲ STATYBA

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus" nuostatomis parengti poilsio namo Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Menkupių k., Ramybės g. 7, rekonstravimo, poilsio namelių statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

1. Projektas :
poilsio namo Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Menkupių k., Ramybės g. 7, rekonstravimo, poilsio namelių statybos projektas
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: poilsio;

2. Projektuotojas :
Tauro Kulikausko įmonė tel. 8 686 62072, el.p. archtauras@gmail.com., projektinius pasiūlymus parengęs asmuo: Tauras Kulikauskas el. p. archtauras@gmail.com.; tel. Nr. 8 686 62072;

3. Statytojas :
UAB „Kauno mediena", tel. Nr. 8 634 9004, el. p. dzeiranakrainova@gmail.com.

4. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis iki 2018 m. gruodžio 6 d. adresu: Kaunas, Šiaulių g. 44-7, Tel. 8 686 62072, www.kalvarija.lt

5. Pasiūlymų pateikimo tvarka: visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus el. paštu: archtauras@gmail.com arba tel. Nr. 8 686 62072 iki 2018 m. gruodžio 6 d.

6. Viešo susirinkimo duomenys :
Data: 2018 m. gruodžio 6 d.
Laikas : 12:00
Adresas: Laisvės g. 2, Kalvarija, savivaldybės pastato pagrindiniame hole.


 
2018-05-22   Kitos (fermų) paskirties pastato ir pagalbinio ūkio paskirties pastato Pašilių k. 1A, Sangrūdos sen., Kalvarijos sav., statybos projektiniai pasiūlymai.

Supažindinimo vieta ir kontaktinė informacija: Kaunas, Savanorių pr. 192-312, nuo 8.30-17.30 val., telefonas 8 673  60 120.
Pasiūlymų teikimo būdai: UAB ProvivoLT, Savanorių pr. 192-312 kab., Kaunas 44151, el. p. ausra@provivo.lt

Viešo susirinkimo vieta (adresas): Kaunas, Savanorių pr. 192-312
Viešo susirinkimo data ir laikas: 2018-06-04 17:00


  (6.6 Mb)

 2017-12-27Vienbučio gyvenamojo namo, Kubiliaus g. 16, Kalvarijoje, statybos projektas
Supažindinimo vieta ir kontaktinė informacija: Vilnius, Vaidilutės g. 79, Darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00, tel. 886022836
Pasiūlymų teikimo būdai: barchitektai@gmail.com

Viešo susirinkimo vieta (adresas): Kalvarija, Laisvės g. 2
Viešo susirinkimo data ir laikas: 2018-01-17 17:00

Kontaktinis asmuo Kastytis Bieliauskas, el. p. barchitektai@gmail.com, tel. 860228361


  (2.1 Mb)
 2017-12-22

Kalvarijos inovatyvios energijos parkas. Prekybos paskirties pastato-operatorinės, suskystintų gamtinių dujų talpyklos su kolonėle ir hidrometaono modulio (Vytauto g. 82, Kalvarija), statybos projektas

 

Supažindinimo vieta ir kontaktinė informacija: Miško g. 30-78, Kaunas, 9.00-17.00 val., tel 8 654 86 35

Pasiūlymų teikimo būdai: UAB „Rusnė", Miško g. 30-78, Kaunas, el.p. jurgita@rusne.lt

Viešo susirinkimo vieta Laisvės g. 2, Kalvarija

Viešo susirinkimo data ir laikas 2018-01-16, 17.00 val.

 
 2017-12-22

Vienbučio gyvenamojo namo, Kubiliaus g. 16, Kalvarijoje, statybos projektas

Supažindinimo vieta ir kontaktinė informacija: Vaidilutės g. 79, Vilnius. Darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., tel. 8 860 22 836

Pasiūlymų teikimo būdas el. p. barchitektai@gmail.com

Viešo susirinkimo vieta (adresas): Laisvės g. 2, Kalvarija

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2018-01-17 17.00 val.

Kontaktinis asmuo Kastytis Bieliauskas, el. p. barchitektai@gmail.com, tel. 8 602 28 361

 
 2017-12-14

 Viešbučio - gyvenamojo namo statybos projektas

Supažindinimo vieta ir kontaktinė informacija: Marijampolė, Vytauto g. 34A nuo 8-17 val., tel. 868683370

Pasiūlymų teikimo būdai: Vytauto 34A, LT-68295 Marijampolė, el. p. valdo272@gmail.com

Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2018-01-03

Viešo susirinkimo vieta (adresas): Marijampolė, Vytauto g. 34A

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2018-01-03 17:00


  (411.4 kb)
 2017-11-16

Gyvenamojo namo Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Jonų k. statybos techninio projekto projektiniai pasiūlymai.

Supažindinimo vieta ir kontaktinė informacija:
Marijampolė, Kęstučio g. 9 09:00-17:00 val. 8 612 32935

Pasiūlymų teikimo būdai:
Architektui Vyteniui Skroblui, Marijampolė, Kęstučio g. 9, 68308 vytenisskroblas@gmail.com
Viešo susirinkimo vieta (adresas): Marijampolė, Kęstučio g. 9

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2017-11-30 17:00

 

   (4.5 Mb)
2017-09-26  
Informacija apie numatomą statinio projektavimą (pastato plotas daugiau kaip 200 kv. m.)
 (1.2 Mb)

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-25 13:15:15