Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Vyks Kalvarijos savivaldybės tarybos 38-asis posėdis


PROJEKTAS

Kalvarijos savivaldybės tarybos 38-ojo posėdžio,

vyksiančio nuotoliniu būdu 2021 m. rugsėjo 30 d.  10.00 val.,

darbotvarkė

 

1. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės administracijai (Nr. 166).

2. Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties su Kalvarijos socialinių paslaugų centru nutraukimo (Nr. 167).

3. Dėl panaudos sutarties su Kalvarijos socialinių paslaugų centru sudarymo (Nr. 172).

4. Dėl leidimo viešajai įstaigai Kalvarijos ligoninei sudaryti panaudos sutartį su viešąja įstaiga „Plačiajuostis internetas" (Nr. 173).

5. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties su viešąja įstaiga „Plačiajuostis internetas" nutraukimo (Nr. 174).

6. Dėl finansinio turto investavimo į uždarąją akcinę bendrovę „Kalvarijos komunalininkas" didinant įstatinį kapitalą (Nr. 175).

7. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. T-226 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį" pakeitimo (Nr. 168).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas.

 

8. Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos struktūros (Nr. 169).

9. Dėl Kalvarijos savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo (Nr. 171).

Pranešėja Aušra Stadalytė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

 

10. Dėl pritarimo projektui „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Kalvarijos savivaldybėje" (Nr. 165).

11. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-47 „Dėl Kalvarijos savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 176).

Pranešėja Vida Tumelienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

 

12. Dėl Kalvarijos savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų klasių (grupių) ir mokinių skaičiaus 2021-2022 mokslo metams patvirtinimo (Nr. 177).

13. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T-12-7 „Dėl Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 178).

Pranešėja Marija Kabelkienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

 

14. Dėl Kalvarijos globos ir užimtumo centro nuostatų (Nr. 170).

Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

 

15. Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės valdymo struktūros pakeitimo (Nr. 179).

Pranešėja Laura Jankeliūnė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).

 

16. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2021 metų biudžeto tikslinimo (Nr. 180).

Pranešėja Laima Trečiokienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja.

 

Meras                                                                                                     Vincas Plikaitis

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai