Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Balstoge
Sausio 27 dieną Kalvarijos savivaldybės delegacija, vadovaujama Kalvarijos savivaldybės mero Jono Ščeponio viešėjo Lenkijoje Balstogės Dambrovos mieste. Išvykos tikslas - partnerystės ir bendradarbiavimo sutarties pasirašymas tarp Balstogės Dambrovos valsčiaus ir Kalvarijos savivaldybės. Kartu su meru dalyvauti iškilmingose sutarties pasirašymo iškilmėse į Balstogės Dambrovą vyko Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorė Laimutė Misiukevičienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Sonata Zagrapskienė, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjos pavaduotoja Erika Skystimaitė, gydytoja Laimutė Rėkienė, o taip pat Kalvarijos savivaldybės tarybos nariai Valdas Aleknavičius, Edmantas Rėkus ir Stasys Virbickas.

Delegaciją pasitiko Balstogės Dambrovos burmistras Tadeušas Ciškovskis (Tadeusz Ciszkovski), kiti administracijos pareigūnai. Trumpai, prie kavos puodelio, buvo pasidalyta mintimis apie bendrą ekonominę situaciją Lenkijoje ir Lietuvoje. Kalvarijos savivaldybėje esančiomis problemomis ir pasiekimais itin domėjosi Balstogės Dambrovos viceburmistras Stanislovas Fiedorčikas (Stanislov Fiedorczik). Jis pabrėžė, jog Lenkijoje ekonominės krizės padariniai dar nejaučiami.

Kalvarijos savivaldybės delegacija buvo pakviesta į posėdžių salę, kurioje jau laukė Balstogės Dambrovos gminos tarybos nariai ir administracijos darbuotojai. Kalvarijos savivaldybės meras Jonas Ščeponis susirinkusiesiams pristatė mūsų delegacijos narius, primindamas apie bendradarbiavimo sutarties pasirašymo svarbą ir naudą abiem regionams. Po trumpos Balstogės Dambrovos burmistro Tadeušo Ciškovskio sveikinimo kalbos į salę sugužėjo vietos folklorinis ansamblis, kurio pasirodymą vainikavo kalėdines nuotaikas primenanti daina.

Priartėjo svarbiausia minutė - partnerystės ir bendradarbiavimo sutarties tarp regionų pasirašymas.


Ištrauka iš sutarties:

„Išreikšdami valią gilinti bendradarbiavimą ir kontaktus, vadovaudamiesi tautų draugystės principais, atsižvelgdami į šiandienos ryšių stiprinimo poreikius bei siekdami plėtoti draugiškus santykius, Balstogės Dambrovos valsčiaus atstovas Tadeušas Ciškovskis (Tadeusz Ciszkovski) - Balstogės Dambrovos burmistras bei Kalvarijos savivaldybės atstovas Jonas Ščeponis - Kalvarijos savivaldybės meras priėmė žemiau nurodytus nutarimus:

Užmegzti ir vystyti bendradarbiavimą, apimantį žemiau išvardytas sritis, tarp šalių:

kultūra ir menas; sportas ir turizmas; edukologija; vietinių partnerystės bendruomenių kūrimas; veikla, susijusi su integravimusi į Europą bei tarpvisuomeninių kontaktų ir bendradarbiavimo plėtojimu, ypatingai ruošiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos programas; ekonomika ir infrastruktūra; aplinkos apsauga; jaunimo ir vaikų mainai; sveikata ir socialinė globa.

Šalys dės visas pastangas, kad būtų sukurtos palankios sąlygos abiejų savivaldybių organizacijų bei įstaigų bendradarbiavimui.

Šalys palaikys visas abiejų šalių gyventojų bei organizacijų kontaktų ir bendradarbiavimo formas."

Kalvarijos savivaldybės meras Jonas Ščeponis ir Balstogės Dambrovos burmistras Tadeušas Ciškovskis partnerystės ir bendradarbiavimo sutartį patvirtino parašais. Baigiamajame žodyje Kalvarijos meras pabrėžė, kad mūsų savivaldybės labai panašios dydžiu, gyventojų skaičiumi, geografine padėtimi. „Todėl ir mūsų problemos beveik tokios pat. Ne veltui šiandien mūsų delegacijoje tie specialistai, kurie kuruos šią sutartį. Bus galima pasimokyti vieniems iš kitų, o tarpusavio glaudus ryšys duos vaisių mūsų abiejų savivaldybių bendradarbiavimui" - sakė Jonas Ščeponis. Balstogės Dambrovos burmistras nuoširdžiai padėkojo, kad pagaliau, po ilgų pasirengimo mėnesių, ši sutartis buvo pasirašyta ir pasidžiaugė, kad svarbiausia draugystė ne tarp valstybių, o tarp pačių žmonių.

Po iškilmingos dalies Kalvarijos savivaldybės delegacija buvo pakviesta šventinių pietų. Atsisveikindamas Kalvarijos meras pakvietė Balstogės Dambrovos burmistrą, tarybos narius bei administracijos darbuotojus apsilankyti atsakomuoju vizitu Kalvarijoje.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-04 10:16:33