Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Paskelbtas konkursas Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas) pareigoms užimti

KONKURSO APRAŠYMAS

Skelbimo nr.: 49390
Skelbimo data: 2021-11-25
Skelbimas galioja iki: 2021-12-09
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kalvarijos savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,256.70
Darbo vieta (miestas): Kalvarija
Informacija apie įstaigą: Laisvės g. 2, Kalvarija Numatoma darbo pradžia nuo 2022-01-04
Pareigybės aprašymas:
KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŽEMĖS ŪKIO IR MELIORACIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo - IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. administracinių paslaugų teikimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimo ir techninės priežiūros kontrolė.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

10. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

13. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

14. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

15. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

16. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

18. Administruoja pasėlių bei gyvulių draudimo kompensavimą.

19. Dalyvauja savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe.

20. Atostogų, nedarbingumo, komandiruočių metu vaduoja skyriaus vedėją ir kitus skyriaus specialistus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2. studijų kryptis - mechanikos inžinerija (arba).

21.3. studijų kryptis - transporto inžinerija (arba).

22. Transporto priemonių pažymėjimai:

22.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

23.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

23.2. organizuotumas - 3 lygis;

23.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

23.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;

23.5. komunikacija - 4 lygis.

24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

24.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

25. Profesinė kompetencija:

25.1. veiklos planavimas - 3 lygis;

25.2. dokumentų valdymas - 3 lygis.

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Gylienė
Telefonas: +37052717561; +37067286093
El. paštas: migle.gyliene@vtd.lt
Adresas:Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai