Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Vyks Kalvarijos savivaldybės tarybos 37-asis posėdis


PROJEKTAS

 

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 37-ojo posėdžio,

vyksiančio nuotoliniu būdu 2021 m. rugpjūčio 26 d.  10.00 val.,

darbotvarkė

 

 

1. Dėl Kalvarijos savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo Edmundui Venslovai (Nr. 154).

2. Dėl Kalvarijos savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo Jonui Daunoravičiui (Nr. 155).

Pranešėjas Kęstutis Bagdanavičius, Kalvarijos savivaldybės apdovanojimų komisijos pirmininkas.

 

3. Dėl Kalvarijos meno mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. 143).

4. Dėl Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis" nuostatų patvirtinimo (Nr. 144).

5. Dėl Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. 145).

6. Dėl Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo Nr. 146).

7. Dėl Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. 147).

8. Dėl Kalvarijos gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. 148).

9. Dėl 2021-2022 mokslo metų pradžios ir trukmės Kalvarijos sporto centre nustatymo (Nr. 149).

10. Dėl Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. 152).

11. Dėl Kalvarijos sporto centro nuostatų patvirtinimo (Nr. 156).

12. Dėl Kalvarijos sporto centro 2021-2022 mokslo metų neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų įgyvendinimo plano suderinimo (Nr. 157).

13. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo" pakeitimo (Nr. 159).

14. Dėl Kalvarijos savivaldybės mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus grupėse, klasių ir mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute 2021-2022 mokslo metais patvirtinimo (Nr. 161).

Pranešėja Marija Kabelkienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

 

15. Dėl turto perdavimo Kalvarijos vaikų lopšeliui-darželiui „Žilvitis" (Nr. 150).

16. Dėl turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. 151).

17. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. 162).

18. Dėl 2021 m. Kalvarijos savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo pakeitimo (Nr. 163).

19. Dėl 2021 m. Kalvarijos savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. 164).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas.

 

20. Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos struktūros (Nr. 153).

Pranešėja Aušra Stadalytė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

 

21. Dėl kandidato apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris" teikimo (Nr. 158).

22. Dėl Kalvarijos savivaldybės apdovanojimų etalonų tvirtinimo (Nr. 160).

Pranešėja Irena Skroblienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja.

 

 

 

 

Meras                                                                                                     Vincas Plikaitis

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai