Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Vyks Kalvarijos savivaldybės tarybos 40-asis posėdis


PROJEKTAS

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 40-ojo posėdžio,

vyksiančio nuotoliniu būdu 2021 m. gruodžio 9 d.  10.00 val.,

darbotvarkė

 

1. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. T-224 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį" pakeitimo (Nr. 191).

2. Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. 192).

3. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-111 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 193).

4. Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties su biudžetine įstaiga Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba nutraukimo (Nr. 200).

5. Dėl panaudos sutarties su biudžetine įstaiga Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba sudarymo (Nr. 201).

6. Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį (Nr. 202).

7. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties su Kauno apskrities valstybine mokesčių inspekcija nutraukimo (Nr. 203).

8. Dėl valstybės turto panaudos sutarties sudarymo (Nr. 207).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas.

9. Dėl pritarimo socialinės globos kainoms Kalvarijos socialinių paslaugų centre (Nr. 189).

10. Dėl pritarimo socialinės globos kainoms Kalvarijos globos ir užimtumo centre (Nr. 190).

11. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-162 „Dėl Laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios (Nr. 197).

12. Dėl sutikimo reorganizuoti Kalvarijos socialinių paslaugų centrą, Kalvarijos globos ir užimtumo centrą ir Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namus (Nr. 205).

Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

13. Dėl civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo apribojimų (Nr. 194).

Pranešėjas Gintaras Bujauskas, vyriausiasis specialistas darbų, civilinei saugai ir mobilizacijai.

14. Dėl Kalvarijos savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 195).

Pranešėja Viktorija Kubiliūtė, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė).

15. Dėl Strateginio planavimo Kalvarijos savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 204).

Pranešėja Vida Tumelienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

16. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl Kalvarijos savivaldybės 2021 metų šeimos stiprinimo programos tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 206).

Pranešėja Rūta Kučinskienė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė).

 

17.  Dėl Kalvarijos savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ir savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo (Nr. 196).

18.  Dėl Kalvarijos savivaldybės biudžetinių įstaigų 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo (Nr. 198).

19.  Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo (Nr. 199).

20.  Dėl Kalvarijos savivaldybės 2021 metų biudžeto tikslinimo (Nr. 208).

Pranešėja Laima Trečiokienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja.

 

 

 

 

Meras                                                                                                     Vincas Plikaitis

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai