Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
LIUDOS BUČINSKIENĖS BIOGRAFIJA

LIUDA BUČINSKIENĖ – buvusi ilgametė Kalvarijos seniūnė, vietos savivaldos darbo veteranė, „Sūduvos“ seniūnų klubo viena iš steigėjų ir aktyvisčių.

Gimė ūkininkų šeimoje 1944 m. rugpjūčio 24 d. Naujienos k., Marijampolės apskr.

1963 m. baigė Lazdijų rajono Šeštokų vidurinę mokyklą.

1983 m. Marijampolės žemės ūkio technikume baigė agronomiją.

1964-1965 dirbo Naujienos kultūros namų direktore, bibliotekos vedėja.

1965-1975 m. buvo renkama ir dirbo Naujienos apylinkės vykdomojo komiteto atsakingąja sekretore.

1975-1990 m. buvo renkama ir dirbo Kalvarijos apylinkės vykdomojo komiteto atsakingąja sekretore.

1990-04-05 perkelta dirbti Kalvarijos apylinkės viršaičio pavaduotoja, o nuo 1993-05-01 – Kalvarijos viršaičio pavaduotoja.

1993-09-20 išrinkta Kalvarijos apylinkės viršaite.

Nuo 1995-06-15 dirbo Kalvarijos seniūnijos raštinės vedėja, seniūno pavaduotoja.

Nuo 2000-04-27 iki 2008-06-02 dirbo Kalvarijos seniūnijos seniūne ir iš šių pareigų išėjo į pensiją.

Liuda Bučinskienė, dirbdama vietos savivaldoje, nuolat diegė naujoves, kėlė kvalifikaciją, tobulinosi įvairiuose darbo organizavimo kursuose, seminaruose:

1) 1998 m. „Seniūno pavaduotojo darbo organizavimas ir kompetencijos įgyvendinimas“;

2) 2002-2003 m. Šiaurės ministrų Tarybos informacijos biuro Lietuvoje projektas „Seniūno kompetencijos ugdymas“: „Bendruomenės lyderio – seniūno įgūdžiai“ I, II, III, IV, moduliai;

3) 2003 m. Šiaurės ministrų Tarybos informacijos biuro Lietuvoje projektas „Seniūno kompetencijos ugdymas“: Bendruomenių lyderių – vietinės valdžios atstovų darbo ypatumai skatinant bendruomenę pozityviems pasikeitimams Danijoje ir Suomijoje“ IV, V, VI moduliai;

4) 2004 m. Europos Komisijos Delegacijos Socialinės atsakomybės centre – „Europos Sąjungos integracijos ir plėtros klausimai“;

5) 2007-2008 m. mokymai „Lietuvos savivaldybių seniūnijų seniūnų administracinių gebėjimų ugdymas“ pagal 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“.

Gyvenimo moto: Gyvenimas turi būti skirtas visapusiškai pagalbai žmogui.

Našlė.

Vaikai: duktė Audronė Borutienė, g. 1967-06-16, baigė Vilniaus universitete prekybos ekonomiką, verslininkė; sūnus Arūnas Bučinskas, g. 1970-05-12, baigė žemė ūkio agronomiją, verslininkas.

 

ASMENS NUOPELNŲ APRAŠYMAS

 

Per daugiau kaip 44 metus, dirbdama vietos savivaldos institucijose ir būdama aktyvi visuomenininkė, Liuda Bučinskienė pažino beveik visus Kalvarijos krašto gyventojus, jautė atsakomybę už savo veiklos rezultatus. Per tuos darbo metus buvo žinomas žmogus Kalvarijos savivaldybėje, gerbiama krašto ir parapijos žmonių, nebuvo skundų dėl seniūnijos įstaigos ir seniūnės veiklos. Visada buvo atsakinga už vadovaujamos seniūnijos kompetencijos užduočių įvykdymą.

Liudai Bučinskienei būdingas iniciatyvumas ir inovatyvumas. Ji daugiu kaip 30 metų dalyvauja etnografinio ansamblio „Bruknyčia“ etninės krašto kultūros puoselėjimo ir koncertinėje veiklose, yra Mindaugų parapijos pastoracinės tarybos pirmininko pavaduotoja, daugelį metų rūpinasi parapijos reikalais. Jos rūpesčiu pastatytas Brukų kaimo kryžius. Yra Mindaugų Šv. Mykolo arkangelo parapijos bažnyčios renovacijos projekto iniciatorė. Savivaldybės ir respublikinių dainų švenčių dalyvė, tradicinės kraštiečių šventės „Šypsausi savo kraštui“ viena iš iniciatorių ir ilgametė organizatorė. Buvo ne kartą renkama Marijampolės rajono ir Kalvarijos savivaldybių tarybų nare.

Didelis Liudos Bučinskienės indėlis į Kalvarijos savivaldybės atkūrimą, įvykdytą 2000 m. Ji taip pat buvo aktyvi Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybių tarybų narė.

Šiuo metu Liuda Bučinskienė yra išrinkta Mindaugų seniūnaitijos seniūnaite.

Be to, Liuda Bučinskienė yra viena iš „Sūduvos“ seniūnų klubo steigėjų, aktyvi jo valdybos narė. Daug metų dalyvauja Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos veikloje.

Liudos Bučinskienės veikla įvertinta daugybe padėkos bei garbės raštų ir įvairių medalių bei pasižymėjimo ženklų. Be to, 2008-07-03 apdovanota Marijampolės apskrities viršininko Garbės ženklu, o 2008-06-06 Garbės ženklu „Už pagalbą Kalvarijos policijai“.

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2013-05-13 16:12:05