Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Įgyvendintas projektas „Integrali pagalba į namus Kalvarijos savivaldybėje“


Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus" 2016-2022 metais Kalvarijos savivaldybės administracija kartu su partneriu Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centru įgyvendino projektą „Integrali pagalba į namus Kalvarijos savivaldybėje". Projekto vertė 365 416 eurų.
Projekto tikslas - suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.
Projektas buvo skirtas Kalvarijos savivaldybės žmonėms, gyvenantiems tiek mieste, tiek kaime. Integrali pagalba buvo teikiama 58 senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems vaikams ar darbingo amžiaus neįgaliems asmenims. Į pagalbos procesą buvo įtraukti savanoriai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir bendruomenės nariai. Asmenims, prižiūrintiems artimuosius namuose, buvo teikiamos individualios konsultacijos siekiant suteikti jiems reikalingų žinių, įgūdžių senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų priežiūros bei slaugos srityje. Projekto metu teiktos paslaugos leido šeimos nariams derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Projekto lėšomis Kalvarijos socialinių paslaugų centras įsigijo įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, kuri leidžia teikti šias paslaugas: slaugos (bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės slaugos), masažo. Suburtos dvi mobilios darbuotojų komandos, kurias sudaro: slaugytojas,  slaugytojo padėjėjai,  socialinis darbuotojas,  socialinio darbuotojo padėjėjai, kineziterapeutas / masažuotojas. Paslaugos operatyvumui, kokybei gerinti įsigyti 2 automobiliai, techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems. Projektu prisidėta prie socialinių problemų sprendimo, geresnės gyvenimo kokybės užtikrinimo.
 
Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus informacija
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai