Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vyriausiasis specialistas darbų, civilinei saugai ir karo prievolei (G.B.)

 

PATVIRTINTA

 

Kalvarijos savivaldybės administracijos

 

direktoriaus 2021 m lapkričio      d. įsakymu

 

Nr. A1-

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (DARBŲ, CIVILINEI SAUGAI IR MOBILIZACIJAI)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo - IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. priežiūra ir kontrolė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. sprendimų įgyvendinimas.

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Darbų, civilinės saugos, mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos, įslaptintos informacijos administravimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Sprendimų įgyvendinimas darbų, civilinės saugos, mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos, įslaptintos informacijos administravimo srityje.

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

7. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

13. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

 

 

 

 

 

 

14. Pagal kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos civilinės saugos, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatymuose nustatytas funkcijas.

15. Vykdo Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus įsakyme patvirtintas funkcijas.

16. Pagal kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme numatytas funkcijas.

17. Pagal kompetenciją inicijuoja ir vykdo viešuosius pirkimus.

18. Koordinuoja ir organizuoja savivaldybei pavestų prekybos žmonėmis prevencijos, sustabdymo priemonių įgyvendinimą.

19. Dalyvauja savivaldybės tarybos, mero ar administracijos direktoriaus sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje. Kito darbuotojo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) atlieka darbuotojui priskirtas funkcijas.

 

 

 

 

 

 

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2. studijų kryptis - teisė (arba);

21.3. studijų kryptis - viešasis administravimas (arba);

21.4. studijų kryptis - visuomenės saugumas (arba);

arba:

21.5. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.6. darbo patirtis - dokumentų valdymo srities patirtis;

21.7. darbo patirties trukmė - 1 metai.

22. Atitikimas kitiems reikalavimams:

22.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai".

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. vertės visuomenei kūrimas - 3;

23.2. organizuotumas - 3;

23.3. patikimumas ir atsakingumas - 3;

23.4. analizė ir pagrindimas - 4;

23.5. komunikacija - 3.

24. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. informacijos valdymas - 3;

24.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3.

25. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. dokumentų valdymas - 3.

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE
 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-21 09:56:51