Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Kalvarijos savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Aktyvūs jauni žmonės atgaivina senovines tradicijas"

 

Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013

Programme is co-financed by the European Union

Programą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga

  

15.00


 

 Kalvarijos savivaldybės administracija įgyvendina projektą

„Aktyvūs jauni žmonės atgaivina senovines tradicijas"

Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga per 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą

Paramos gavėjas: Suvalkų rajono savivaldybė

Partneriai: Kalvarijos savivaldybės administracija, Savivaldybės institucijos „Darkiemio (Ozersk) rajonas" administracija

 

Projekto biudžetas:          10 307 816,69 Lt (eurais: 2 985 350,06)

ES dalinis finansavimas:   9 277 035,00 Lt (eurais: 2 686 815,05)

Projekto biudžetas Kalvarijos savivaldybės administracijai:         3 838 366,51 Lt (eurais: 1 111 667,78)

ES dalinis finansavimas Kalvarijos savivaldybės administracijai: 3 454 529,82 Lt (eurais: 1 000 500,99)

Projekto pradžia:             2013 01 01

Projekto pabaiga:             2014 12 31

 


 Straipsniai:

2013-08-12  ĮGYVENDINAMAS TARPTAUTINIS PROJEKTAS „AKTYVŪS JAUNI ŽMONĖS ATGAIVINA SENOVINES TRADICIJAS"

2015-01-21 BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „AKTYVŪS JAUNI ŽMONĖS ATGAIVINA SENOVINES TRADICIJAS"  

 

The Lithuania-Poland-Russia European Neighbourhood and Partnership Instrument Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 aims at promoting economic and social development on both sides of the EU-Russian border, addressing common challenges and problems and promoting people to people co-operation. Under the Programme, legal non-profit entities from the Lithuanian and Polish border regions and the entire Kaliningrad oblast implement joint projects co-financed by the EU*.

2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos tikslas - skatinti ekonominį ir socialinį vystymąsi ES bei Rusijos pasienio regionuose, sprendžiant bendras problemas ir iššūkius, bei skatinant bendradarbiavimą tarp kaimyninių tautų. Pagal šią Programą ne pelno siekiančios organizacijos iš Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų kartu su partneriais iš Kaliningrado srities įgyvendina bendrus projektus, kuriuos iš dalies finansuoja ES.

 

Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 aims at promoting economic and social development on both sides of the EU-Russian border, addressing common challenges and problems and promoting people to people co-operation. Under the Programme,  joint projects from Lithuania, Poland and Kaliningrad Oblast are being implemented and  co-financed by the EU.

2007-2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos EKPP bendradarbiavimo per sieną programos tikslas - skatinti ekonominį ir socialinį vystymąsi ES bei Rusijos pasienio regionuose, sprendžiant bendras problemas ir iššūkius, bei skatinant bendradarbiavimą tarp kaimyninių tautų. Pagal šią Programą įgyvendinami bendri Lietuvos, Lenkijos ir Kaliningrado srities projektai, kuriuos iš dalies finansuoja ES.

 

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms.

The European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders.

Europos Sąjunga yra sudaryta iš 28 valstybių narių, kurios nusprendė palaipsniui suvienyti savo žinias, išteklius ir likimus. Per 50 plėtros metų jos kartu sukūrė stabilumo, demokratijos ir tvarios plėtros zoną, tuo pačiu išlaikydamos kultūrų įvairovę, toleranciją ir asmens laisves.
Europos Sąjunga yra įsipareigojusi dalintis savo pasiekimais ir savo vertybėmis su šalimis ir tautomis už savo ribų.

 


 Už šiame puslapyje pateiktą informaciją visiškai atsako Kalvarijos savivaldybės administracija ir ji negali būti naudojama Europos Sąjungos nuomonei reikšti.

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-25 14:20:23