Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Vyks Kalvarijos savivaldybės tarybos 58-asis posėdis


 

                                                                                                                                     PROJEKTAS

Kalvarijos savivaldybės tarybos 58-ojo posėdžio,

vyksiančio 2022 m.  rugpjūčio 31 d. 10.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė

 

1. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T-44 ,,Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos komitetų sudarymo" pakeitimo (Nr. 154).

2. Dėl Kalvarijos savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininko (Nr. 152).

3. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos etikos komisijos pirmininko (Nr. 153).

Pranešėja Inga Lanskoronskė, Teisės ir metrikacijos skyriaus vedėja.

 

4. Dėl leidimo Kalvarijos savivaldybės administracijai pirkti autobusą (Nr. 174).

5. Dėl leidimo Kalvarijos savivaldybės administracijai įsigyti tarnybinius automobilius (Nr. 171).

6. Dėl 2019 m. lapkričio 29 d. Savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. TVS-60 (13.64-08) nutraukimo (Nr. 155).

7. Dėl 2021 m. spalio 14 d. Savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. TVS-58 (13.64) nutraukimo ir panaudos sutarties sudarymo su Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centru (Nr. 156).

8. Dėl pastatų ir kito turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės administracijai (Nr. 157).

9. Dėl pastatų su žemės sklypu J. Kanclerio g. 25, Kalvarija perdavimo Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centrui (Nr. 161).

10. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialaus turto perdavimo Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. 166).

11. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. 167).

12. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. 168).

13. Dėl Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo (Nr. 169).

14. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties su Kalvarijos gimnazija pratęsimo (Nr. 170).

15. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 9 d. sprendimo Nr. T-185 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. T-224 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį" pakeitimo" pakeitimo (Nr. 172).

16. Dėl ilgalaikio materialaus turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centrui (Nr. 173).

17. Dėl panaudos sutarties su Kalvarijos savivaldybės kultūros centru sudarymo (Nr. 176).

18. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl negyvenamųjų patalpų Jusevičių kaime perdavimo Jusevičių kaimo bendruomenei panaudos pagrindais" pakeitimo (Nr. 177).

 

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio skyriaus vedėjas.

19. Dėl Kalvarijos savivaldybės mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus grupėse, klasių ir mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute 2022-2023 mokslo metais nustatymo (Nr. 165).

20. Dėl Kalvarijos sporto centro 2022-2023 mokslo metų neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų įgyvendinimo plano suderinimo (Nr. 159).

21. Dėl Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėjos Sigitos Palionienės delegavimo (Nr. 158).

22. Dėl pritarimo dalyvauti projekte partnerio teisėmis (Nr. 175).

Pranešėja Erika Stankevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

 

23. Dėl Kalvarijos savivaldybės Kalvarijos seniūnijos teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir siūlymo Lietuvos Respublikos Vyriausybei (Nr. 160).

24. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-20 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir 2022 metų priemonių vykdymo sąmatos tvirtinimo" 2 punktu patvirtintos Kalvarijos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo sąmatos keitimo (Nr. 163).

Pranešėjas Romas Eidukaitis, Architektūros, aplinkosaugos ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas.

 

25. Dėl prekybos įkainių Kalvarijos turgavietėje, priklausančioje UAB „Kalvarijos komunalininkas", nustatymo (Nr.178).

Pranešėja Liveta Jonušienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas.

 

26. Dėl kandidato apdovanojimui "Auksinės krivūlės riteris" teikimo (Nr. 162).

27.Dėl Kalvarijos savivaldybės garbės pilietės vardo suteikimo Eleonorai Ulevičienei (Nr. 164).

Pranešėja Irena Skroblienė, Bendrų reikalų skyriaus vedėja.

 

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai