Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Kalvarijoje įgyvendintas dar vienas regioninis projektas

 

 

Kalvarijos savivaldybės administracija įgyvendino dar vieną regioninį projektą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Kalvarijos mieste" Nr. 05.5.1-APVA-R-019-41-0004, kuriam pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga" buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

Įgyvendinus projektą, pasiektas tikslas - Kalvarijos mieste pagerinta Šešupės pakrančių ir Karališkojo parko kraštovaizdžio ekologinė būklė, parko patrauklumas, išsaugotos vertingos ekosistemos, sudaryta galimybė visuomenei geriau suprasti vietovės gamtines vertybes, jų formavimosi ypatumus.

Projekto metu sutvarkytos teritorijos plotas - 18 ha.  Šioje teritorijoje atlikti teritorijos tvarkymo, apželdinimo, melioracijos darbai, įrengti tvenkiniai, pralaidos, pėsčiųjų takai, sutvirtinti Šešupės upės (Karališkojo parko teritorijoje) krantai, įrengta mažoji architektūra: suoliukai, šiūkšliadėžės, dviračių stovai, vaikų žaidimų aikštelės, informaciniai stendai. Teritorijos priežiūrai įsigytas traktoriukas, žoliapjovė su kardanu.

Įgyvendinus teritorijos tvarkymo darbus, parengti žemėtvarkos projektai, suformuojantys tvarkomoje teritorijoje 4 sklypus.

Pagal Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.5.1-APVA-R-019-41-0004 „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Kalvarijos mieste" sutartį projektui skirta 319 699,34 Eur lėšų (iš jų: Europos Sąjungos lėšos - 271 744,44 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos - 47 954,90 Eur).

Pagal UAB „Atamis" parengtą techninį projektą rangos darbus objekte atliko UAB „Sumeda".

 

 

 

 

 

                      Kalvarijos savivaldybės informacija

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai