Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Vyks Kalvarijos savivaldybės tarybos 41-asis posėdis


PROJEKTAS

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 41-ojo posėdžio,

vyksiančio nuotoliniu būdu 2021 m. gruodžio 28 d.  10.00 val.,

darbotvarkė

 

1. Dėl Premijų Kalvarijos savivaldybės sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 210).

2. Dėl Kalvarijos savivaldybės mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2022-2024 metų atestacijos programų tvirtinimo (Nr. 211).

3. Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis" nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 212).

4. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros 2021-2023 metų programos ir koordinavimo grupės patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 213).

5. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo" pakeitimo (Nr. 214).

Pranešėja Erika Stankevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

 

6. Dėl ilgalaikio turto perdavimo Kalvarijos socialinių paslaugų centrui (Nr. 215).

7. Dėl UAB „Kalvarijos komunalininkas" įstatinio kapitalo didinimo (Nr. 216).

8. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. 220).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio skyriaus vedėjas.

 

9. Dėl Kalvarijos savivaldybės užimtumo didinimo 2022 m. programos tvirtinimo (Nr. 209).

Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

 

10. Dėl Kalvarijos savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 217).

Pranešėjas Romas Eidukaitis, Architektūros, aplinkosaugos ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai.

 

11. Dėl pritarimo projektui „Stacionarių lauko treniruoklių įrengimas Kalvarijos savivaldybėje" (Nr. 221).

Pranešėja Vida Tumelienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

 

12. Dėl UAB „Kalvarijos komunalininkas" atleidimo nuo mokesčių (Nr. 218).

13. Dėl Vazniškių žemės ūkio bendrovės atleidimo nuo mokesčių (Nr. 219).

14. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2021 metų biudžeto tikslinimo (Nr. 222).

Pranešėja Laima Trečiokienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja.

 

 

 

Meras                                                                                                     Vincas Plikaitis

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai