Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Aktuali informacija tėvams, globėjams, kurie darbo funkcijas privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose


2021 m. sausio 5 d. administracijos direktorius pasirašė įsakymą Nr. D 1 „Dėl pradinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo",  kuriame nurodė:

  • organizuoti vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, užtikrinant valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtiniausiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose.
  • Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovams savo įstaigose priimti sprendimus dėl ugdymo organizavimo konkrečių vietų ir grupių sudarymo, juos viešai paskelbti įstaigų interneto svetainėse.

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai