Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimas.

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS


Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimas.

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenims pageidaujantiems kirsti ar kitaip pertvarkyti saugotinus želdinius augančius ne miškų ūkio paskirties žemėje savivaldybės administracija išduoda leidimą.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.
2. Žemės nuosavybės dokumentai.
3. Kita reikalinga informacija ir dokumentacija.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Asmens pateikti dokumentai.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vyriausioji specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai Romas Eidukaitis,

tel. (8 ~ 343) 23 894, el. p. romas.eidukaitis@kalvarija.lt.

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Administracijos direktorius Kęstas Spūdys,

tel. (8 ~ 343) 23 144, el. p. kestas.spudys@kalvarija.lt.

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo terminas iki 30 darbo dienų.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pridedama arba .

11.

Grafinė veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema
  Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu


 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-21 13:26:18