Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Informacija darbdaviams, pageidaujantiems vykdyti užimtumo didinimo programą 2021 metais

Darbdaviai, pageidaujantys vykdyti užimtumo didinimo programą 2021 metais, darbus organizuos, vadovaudamiesi Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. T-229 „Dėl Kalvarijos savivaldybės užimtumo didinimo 2021 m. programos tvirtinimo". Bus organizuojami tik laikinojo pobūdžio visuomenei naudingi darbai, padedantys palaikyti ir plėtoti vietos bendruomenių socialinę infrastruktūrą. Darbai bus skirti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti. Pagal Kalvarijos savivaldybės užimtumo didinimo programą 2021 metais bus galima įdarbinti 33 asmenis, kurie dirbtų:

-  valstybinėje žemėje esančių žaliųjų plotų, gėlynų, želdinių ir kitų viešųjų erdvių valymo ir priežiūros laikinojo pobūdžio darbus (pakelėse esančių krūmų šalinimas, žolės šienavimas, šiukšlių rinkimas, gėlių sodinimas ir priežiūra, kt.);

- valstybinėje žemėje esančių gatvių, kelių, pakelių, pėsčiųjų ir dviračių takų bei kitų visuomeninės paskirties teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbus;

-  valstybinėje žemėje esančių vandens telkinių pakrančių, poilsio zonų, maudyklų valymo ir priežiūros laikinojo pobūdžio darbus;

- istorijos ir kultūros paveldo objektų, valstybinėje žemėje esančių neveikiančių kapinių priežiūros laikinojo pobūdžio darbus;

- valstybinėje žemėje esančių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių smulkaus remonto, tvarkymo ir priežiūros laikinojo pobūdžio pagalbinius darbus;

- socialinės bei visuomeninės paskirties objektų teritorijų tvarkymo pagalbinius laikinojo pobūdžio darbus;

- laikinojo pobūdžio pagalbininius darbus priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo įstaigose;

- sporto ir turizmo objektų tvarkymo pagalbinius darbus;

- smulkius remonto pagalbinius darbus;

- pagalbinius darbus teikiant socialines laikinojo pobūdžio paslaugas asmenims su sunkia negalia ir vienišiems pagyvenusiems asmenims namuose bei socialinės globos įstaigose.

Vykdant Užimtumo didinimo programą, pirmenybė teikiama darbdaviams, kurie įsipareigoja po numatyto laikotarpio įdarbinti asmenis pagal neterminuotą darbo sutartį arba pagal terminuotą darbo sutartį ne trumpesniam kaip 4 mėnesių laikotarpiui (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinius).

Pasiūlymai vykdyti Užimtumo didinimo programą priimami iki 2021 m. vasario 26 d. 15.00 val. elektroniniu paštu priimamasis@kalvarija.lt.

Išsamesnę informaciją apie Užimtumo didinimo programos organizavimo sąlygas bei pasiūlymų pildymą teikia Ramunė Žemaitaitienė, Socialinių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 60 612.

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai