Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Leidimo Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose organizuoti renginį išdavimas.

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2019-02-13  Nr. VL-78-(4.9)

Kalvarija

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose organizuoti renginį išdavimas.

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Parengiamas ir išduodamas leidimas viešoje vietoje organizuoti masinį ar kitą renginį.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

 

2. Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m.

spalio 23 d. sprendimas Nr. T-49-1 „Dėl Renginių organizavimo Kalvarijos savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo".

 

3. Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimas Nr. T-49-17 „Dėl Vietinės rinkliavos nuostatų patvirtinimo".

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Nustatytos formos prašymas.

 

Pateikiamas raštu per savivaldybės administracijos priimamąjį ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki renginio organizavimo dienos.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Asmens pateiktas prašymas.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Viešųjų renginių organizatorių prašymų nagrinėjimo komisija

tel. (8-343) 23 894,

el. p. priimamasis@kalvarija.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Administracijos direktorius

tel. (8-343) 34 107

el. p. karolis.babeckas@kalvarija.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

3 darbo dienos.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Nekomerciniams renginiams organizuoti leidimai išduodami neatlygintinai.

Komerciniams  renginiams organizuoti renkama rinkliava:

1. Kalvarijos miesto centre, Kalvarijos kultūros ir poilsio parke - 144,81 EUR 1 parai, už kiekvieną kitą parą - po 28,96 EUR;

2. kitose Kalvarijos miesto vietose - 57,92 EUR 1 parai, už kiekvieną kitą parą - po 14,48 EUR;

3. kaimiškose seniūnijose - 28,96 EUR 1 parai, už kiekvieną kitą parą - po 14,48 EUR;

4. reklaminiai renginiai - 7,24 EUR 1 valandai.

Vietinės rinkliavos gavėjas - Kalvarijos savivaldybės administracija, gavėjo surenkamosios sąskaitos Nr.  LT22 7300 0100 0234 5605,  AB bankas „Swedbank", banko kodas 73000,  įmokos kodas 53648, mokėjimo paskirtis - vietinė rinkliava.

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pridedama arba .

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-27 09:22:58