Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Teikiamos paslaugos
 
Paslaugos
1. Teikia savivaldybės merui ir administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės struktūrinių padalinių tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, vietinės reikšmės kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų priežiūros;

2. Savivaldybės mero pavedimu rengia ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, kontroliuoja jų vykdymą;

3. Išduoda leidimus laidoti;

4. Išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėties pažymėjimus ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas;

5. Tvarko namų ūkio knygas;

6. Renka ir teikia savivaldybės administracijos padaliniams duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus (iki 16 metų) vaikų apskaitai;

7. Renka statistinius duomenis ir teikia juos teritorinėms statistikos įstaigoms;

8. Organizuoja:

  • Viešuosius darbus;
  • Seniūnijai priskirtų teritorijų ir kapinių priežiūrą;
  • Socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą;

9. Prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir praneša savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, ar reikalinga teikti joms (jiems) socialinę paramą;

10. Šaukia seniūnijos gyventojų susirinkimus ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais, bendradarbiauja su seniūnijos gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovais;

11. Dalyvauja rengiant ilgalaikių ir trumpalaikių socialinių, kultūrinių ūkinių investicinių ir kitų programų projektus;

12. Konsultuoja seniūnijos gyventojus savo kompetencijos klausimais bei teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų ir administracijos veiklą savivaldybės teritorijoje;

13. Organizuoja seniūnijoje gaunamų ir siunčiamų dokumentų apskaitą ir saugojimą;

14. Pagal kompetenciją nagrinėja gyventojų pareiškimus ir skundus, rengia raštiškus atsakymus;

15. Informuoja, konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą seniūnijos gyventojams apie valstybės remiamas žemės ūkio plėtros programas, paramas, tiesiogines išmokas, kompensacijas, padeda žemdirbiams orientuotis žemės ūkio sektoriaus darbų įgyvendinimo politikoje.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-10 12:06:12