Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas.
 Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus

 2012 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. A-53 priedas

 

 

 

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS 

2019-06-26 Nr.14

Kalvarija

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas.

 

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išduoda Kalvarijos seniūnijos, kai jai priskirtoje teritorijoje bus vykdoma prekyba ar teikiamos paslaugos, seniūnas.

 Leidimas išduodamas laikotarpiui nuo vienos dienos iki vienerių metų, bet ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos juridiniams asmenims ir verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui fiziniams asmenims.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-21 patvirtintas Prekybos ir paslaugų teikimo Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašas.

2. Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-20 patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatai.

 

4.

 

 

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

 

1. Paraiška, kurioje nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, telefono numeris, elektroninis paštas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninis paštas; veiklos vykdymo dokumento numeris; prekybos ir (ar) paslaugų teikimo būdas ir užimamas plotas (kv. m); prekių asortimentas ar paslaugų rūšis; prekybos ar paslaugų teikimo vietos adresas ir laikotarpis. Kartu su paraiška pateikiami dokumentai, nurodyti Prekybos ir paslaugų teikimo Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo 10 punkte.

 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 Asmens pateikti dokumentai.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Seniūnė Irena Abraitienė
Laisvės g. 2, Kalvarija,
tel. (8 343) 34 105,
el. paštas irena.abraitiene@kalvarija.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

 Kalvarijos  seniūnijos seniūnas.

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas per 5 darbo dienas nuo praiškos ir dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, pateikimo.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietinės rinkliavos dydžiai už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas išdavimą (vieną vietą):

1. viešosiose vietose (Kalvarijos miesto bei kitų seniūnijų teritorijose - suderintose su seniūnais, savivaldybės įstaigų teritorijose - suderintose su šių įstaigų vadovais):

1.1. Kalvarijos mieste:

1.1.1. vieną parą - 1,50 EUR;

1.1.2. vieną savaitę - 4,30 EUR;

1.1.3. vieną mėnesį - 14,40 EUR;

1.2. kitose seniūnijose:

1.2.1. vieną parą - 0,90 EUR;

1.2.2. vieną savaitę - 2,30 EUR;

1.2.3. vieną mėnesį - 7,20 EUR;

2. kultūros, sporto ir kitų masinių renginių metu (vienai parai):

2.1. Kalvarijos mieste:

2.1.1. prekiauti knygomis, spaudos leidiniais, suvenyrais, tautodailės kūriniais, žaislais - 7,20 EUR;

2.1.2. prekiauti ledais - 2,90 EUR;

2.1.3. prekiauti kitomis prekėmis ar

teikti paslaugas - 8,70 EUR.

Vietinės rinkliavos gavėjas Kalvarijos savivaldybės administracija. Sąskaitos Nr. LT377300010128364146, įmonės kodas 188751268.               

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pridedama   

 

 
 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-17 16:10:28