Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Skelbiamas jaunimo projektų finansavimo 2021 m. konkursas


Vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-65  „Dėl Kalvarijos savivaldybės jaunimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" skelbiamas jaunimo projektų finansavimo konkursas

Projektų finansavimo tikslas - skatinti jaunimo iniciatyvas.

Konkursui projektus gali teikti:

  • jaunimo organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
  • neformalios jaunimo grupės, savivaldybės mokinių taryba;
  • su jaunimu dirbančios organizacijos, registruotos Asociacijų, Religinių bendruomenių ir bendrijų ar Labdaros ir paramos fondų įstatymų nustatyta tvarka.

Lėšos skiriamos veikloms, kurios skirtos:

  • skatinti jaunų žmonių grupių, su jaunimu dirbančių specialistų, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, bendradarbiavimo tinklų kūrimą, sprendžiant jaunimui aktualius klausimus konkrečiose vietos bendruomenėse;
  • skatinti jaunimo pilietines iniciatyvas;
  • skatinti prasmingą jaunimo laisvalaikio užimtumą ir saviraišką, socialinių įgūdžių ugdymą(si), įtraukimą į visuomeninę veiklą, sudarant sąlygas mažiau galimybių turinčiam (neįgaliems, neturintiems darbo, nesimokantiems ir pan.) ir/ar jaunimo organizacijoms nepriklausančiam ar kitoje prasmingoje veikloje nedalyvaujančiam jaunimui išreikšti save;
  • dalytis gerąja patirtimi jaunimo verslumo srityje projekto įgyvendinimo metu jaunimui įgyjant praktinės verslumo patirties;
  • jaunų žmonių, išvykusių mokytis arba dirbti kitur ir taip pakeitusių gyvenamąją vietą, prisidėjimo prie savo gimtojo miesto ar kaimo bendruomenių bei jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos tęstinumo užtikrinimo, sukauptų žinių bei patirties skleidimo, veiklos inicijavimo savivaldybėje.

Prioritetai teikiami jaunimo projektams, kurie skirti:

  • Jaunimo sąmoningumui, tolerancijai, pilietiškumo ugdymui ir savanoriškai veiklai skatinti;
  • Skatinti jaunimo saviraišką, įsitraukimą į visuomeninę veiklą, suteikiant galimybę jauniems žmonėms išreikšti save ir įgyvendinti turimas tradicines ir novatoriškas idėjas, iniciatyvas, stiprinti socialinius įgūdžius.

Paraiškų pateikimo terminas 2021 m. kovo 31 d. - balandžio 30 d. imtinai.

Paraiškas teikti su lydraščiu, adresuojant Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui ir Jaunimo reikalų koordinatoriui, registruojant Kalvarijos savivaldybės administracijos priimamajame (214 kab., Laisvės g. 2, Kalvarija).

Didžiausia projektui galima skirti suma - 1000 eurų.

Paraiškų rengimo klausimais konsultacijas teiks Kalvarijos savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistė Viktorija Kubiliūtė, tel. (8 343) 60 613, el. p. viktorija.kubiliute@kalvarija.lt .

JAUNIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai