Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Asociacija Tarprubežių bendruomenės centras įgyvendino projektą ,,Viešosios infrastruktūros gerinimas Tarprubežiuose“

 

 

Asociacija Tarprubežių bendruomenės centras įgyvendino projektą ,,Viešosios infrastruktūros gerinimas Tarprubežiuose"  Nr. KALV-LEADER-6B-I-6-1-2020 / 42VS-PV-20-1-08289-PR001, kuris parengtas pagal Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategiją ir finansuotas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Tarprubežių bendruomenė prie projekto prisidėjo savanorišku darbu.

Įgyvendinant projektą buvo sukurta laisvalaikio ir sporto erdvės adresu: Mokyklos g. 2, Tarprubežiai, LT-69307 Kalvarijos sav., kuri prisidės prie gyventojų  poreikius atitinkančios viešosios infrastruktūros sukūrimo (lauko treniruokliai - 7 vnt., vaikų žaidimų aikštelė su įvairiais elementais - 6 vnt., lauko pavėsinė - kupolas, 1 vnt., mažosios lauko architektūros elementai - 6 vnt.).

Inicijuoto projekto dėka buvo sukurtas naujas bendruomenės traukos centras, kuris padidins gyventojų gyvenimo ir aplinkos kokybę, skatins kaimų gyventojų aktyvumą ir pagerins sąlygas gyventojų laisvalaikio ir sporto veiklai. 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai