Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Lygių galimybių politikos įgyvendinimas

Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programos tikslas - nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai visose srityse skatinti moterų ir vyrų lygybę, šalinti moterų ir vyrų padėties skirtumus, skatinant vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje; siekiant subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas; didinant moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą, skatinant lyčių aspekto integravimą -https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dc012450b1ca11e48296d11f563abfb0

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

2021 M. KALVARIJOS SAVIVALDYBĖ GAVO APDOVANOJIMĄ - UŽ Į STRATEGINIUS VEIKLOS/PLĖTROS PLANUS ĮTRAUKTAS TIKSLINES MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĖS PRIEMONES.

MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMAS

LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMAS

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

Lyties aspekto integravimo žingsniai 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2021 m. veiklos ataskaitos pristatymas visuomenei  

Lygių galimybių kontrolieriaus svetainė  - http://www.lygybe.lt/lt/kontaktai.html;

Lygių galimybių plėtros centras  - http://gap.lt/;

Socialinių inovacijų fondas -  http://lpf.lt/lt;

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas -  http://nlif.lt/category/naujienos/;

Informacinė svetainė (statistika, tyrimų rezultatai, teisės aktai bei mechanizmai lyčių lygybei (teisėms bei galimybėms užtikrinti)http://www.lygus.lt/;

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Moterų ir vyrų lygybės skyrius - www.socmin.lt/index.php?-1862884946;

Europos lyčių lygybės institutas yra Europos agentūra, remianti ES ir jos valstybių narių pastangas skatinant lyčių lygybę, kovojant su diskriminacija dėl lyties ir didinant supratimą apie lyčių lygybę - http://eige.europa.eu/lt/

Projektas „Savivaldybės sėkmės kodas - lyčių lygybė" - http://lmlo.lt/savivaldybes-sekmes-kodas-lyciu-lygybe/

Lygių galimybių pažeidimai

Mažasis lygių galimybių gidas

Kalvarijos savivaldybės administracija prisidėjo prie projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų mažinimas" vykdymo

 
Paskutinis atnaujinimas: 2022-04-20 15:42:51