Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Informacija apie pratybas ir kompensavimo tvarką už padarytą žalą

  Siekdami tinkamai pasiruošti pratyboms ir užtikrinti tinkamą visuomenės ir žemės ūkių valdytojų informavimą bei sklandų bendradarbiavimą, informuojame, kad tarptautinės pratybos „Gynėjas 2020" vyks 2020 metų balandžio ir gegužės mėnesiais pietinėje Lietuvos dalyje - Marijampolės, Lazdijų, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos rajonuose.

  2020 m. balandžio 27 - gegužės 3 d. karinė technika judės tik keliais.

  2020 m. gegužės 16-18 d. karinė technika judės keliais ir bekelia (pievos ir dirbamos žemės plotai).

  Už padarytą žalą keliams ir žemės ūkiui bus kompensuojama pagal Lietuvos kariuomenės vado nustatytą tvarką ir galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus (žalą atstato/kompensuoja Lietuvos kariuomenė (toliau - LK):

  „Jeigu dėl Kariuomenės veiksmų per pratybas Objekto pasėliams, inžineriniams statiniams (keliams ir kt.) ar kitam Objekte esančiam turtui buvo padaryta turtinė žala, Savininkas kreipiasi į Lietuvos kariuomenės atstovą, pateikdamas laisvos formos prašymą dėl turtinės žalos įvertinimo ir atlyginimo. Prašyme turi būti nurodyta, kokio dydžio žala (nurodomas metodas, kuriuo ji buvo apskaičiuota), kurioje vietovėje padaryta bei prašoma kompensuoti patirtą žalą. (LK atstovo kontaktinė informacija yra pateikiama susitarime tarp LK ir Civilinio valdytojo)".

  LK atstovai prieš pratybas susisieks su visais žemių savininkais/valdytojais/patikėtiniais, kurių valdomose teritorijose yra didžiausia tikimybė, kad bus vykdomi pratybų veiksmai (karių ir karinės technikos judėjimas).

  Rekomenduojama civiliams valdytojams susitarimus su LK sudaryti iki pratybų, kad būtų užtikrintas greitesnis kompensavimo už padarytą žalą mechanizmas.

  Jei įvyks neplanuotas įvažiavimas į privačias teritorijas, savininkai/valdytojai/patikėtiniai taip pat gali kreiptis į LK atstovus ir pasirašyti susitarimą bei pateikti prašymus žalos kompensavimui, tačiau procesas gali užtrukti vienu mėnesiu ilgiau.

  Žemių savininkus norime nuraminti, kad pratybų veiksmai bus vykdomi trumpai, t. y. iki 3 d., o žemės išvažinėjimas priklausomai nuo ploto gali siekti nuo 1 iki 10 proc., todėl nėra pagrindo ir tikslo nesėti viso ploto numatytomis kultūromis ar visai nevykdyti numatytos ūkinės veiklos.

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai