Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Įgyvendinamas projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kalvarijos savivaldybėje“


Kalvarijos savivaldybės administracija 2017 m. rugsėjo mėn. pasirašė sutartį su viešąja įstaiga Europos socialinio fondo agentūra projektui „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kalvarijos savivaldybėje" (projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-11-0001) įgyvendinti iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę „Kompleksinės paslaugos šeimai".

Projekto tikslas - plėtoti paslaugas šeimai Kalvarijos savivaldybėje ir padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Projekto vertė skyrus papildomą finansavimą naujoms ir vykdomoms veikloms įgyvendinti - 248,8 tūkst. Eur.

Projekto vykdytojas - Kalvarijos savivaldybės administracija kartu su partneriais -  Kalvarijos socialinių paslaugų centru ir Vilkaviškio vyskupijos „Caritu".

Projekto įgyvendinimo metu Kalvarijos savivaldybėje gyvenančios šeimos gali gauti nemokamas kompleksines paslaugas:

  • Pozityvios tėvystės mokymus (tėvystės įgūdžių ugdymas šeimoms, norinčioms tobulinti ir įgyti tėvystės įgūdžių, pasiruošimo tėvystei užsiėmimai nėščiosioms);
  • Psichosocialinę pagalbą (paslaugos šeimoms, išgyvenančioms krizę ar patyrusioms traumuojančių emocinių išgyvenimų (liga, netektis, skyrybos ir pan.); teikiamos individualios ir grupinės psichologo konsultacijos, individualios socialinio darbuotojo konsultacijos, dailės terapija);
  • Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines paslaugas (ugdomi šeimos gyvenime reikalingi įgūdžiai; veikia šeimų klubai, organizuojamos stovyklos šeimoms);
  • Vaikų priežiūros paslaugas (asmenims (šeimoms), dalyvaujančioms projekto veiklose ir kituose užsiėmimuose, bet neturintiems kur palikti mažamečių vaikų nuo 3 metų; vaikai bus prižiūrimi individualios priežiūros specialisto, kuris organizuos vaikų užimtumą);
  • Pavėžėjimo paslaugą (asmenims, gyvenantiems kaimiškoje teritorijoje ir neturintiems galimybės laiku atvykti į projekto veiklas);
  • Asmeninio asistento paslaugą (teikiama asmenims su fizine ar kompleksine negalia, kurie lanko švietimo įstaigą, dirba arba ieško darbo, ne jaunesniems nei 16 m. ir ne vyresniems nei šiuo metu galiojantis pensinis amžius);
  • Mediacija (asmenims sudaryta galimybė neteisminiu būdu taikiai išspręsti ginčą).

Norintys gauti asmeninio asistento paslaugas turi kreiptis į Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrių arba tel. (8 343) 24 956.

Asmenys, pageidaujantys gauti išsamią informaciją apie kitas kompleksines paslaugas, gali kreiptis į Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrių (Laisvės g. 2, Kalvarija), tel. (8 343) 24 956, Kalvarijos socialinių paslaugų centrą (Ugniagesių g. 1, Kalvarija), mob. 8 658 11 364, tel. (8 343) 55 752.                   

Projektas bus vykdomas iki 2021 m. gruodžio mėn.
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai