Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Kalvarijos savivaldybė skelbiamų derybų būdu perka Kalvarijos mieste arba savivaldybės gyvenvietėse ar kaimuose (ne toliau nei 1,5 km nuo artimiausios viešojo transporto stotelės) 1, 2, 3 ir 4 kambarių butus

 

Perkančioji organizacija: Kalvarijos savivaldybės administracija (kodas 188751268).

Adresas, telefonas, faksas: Laisvės g. 2, 69214 Kalvarija, telefonas (8 343) 23 894, faksas (8 343) 60 610, elektroninis paštas priimamasis@kalvarija.lt 

Interneto adresas: www.kalvarija.lt.

Pirkimo būdas: Skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu.

Pirkimo objekto apibūdinimas: 1, 2, 3 ir 4 kambarių butai.

Butai turi atitikti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus reikalavimus, keliamus gyvenamosioms patalpoms. Butai turi būti geros techninės būklės, švarūs, atitikti specialiųjų normų (higienos, priešgaisrinės saugos ir kt.) reikalavimus. Juose turi būti įrengti elektros energijos, vandens bei nuotekų apskaitos prietaisai. Butai negali būti užstatyti ir įkeisti fiziniams ar juridiniams asmenims, neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas.

Kartu su paraiška pateikiama užpildyta siūlomo parduoti buto techninės būklės aprašymo forma, siūlomų parduoti gyvenamųjų patalpų nuosavybę patvirtinančių dokumentų ir kadastrinių matavimų bylos kopija, pažymos apie atsiskaitymą už komunalines, šildymo ir elektros energijos teikimo paslaugas (iki prieš tai ėjusio mėnesio paskutinės dienos), prireikus ir dokumentas, patvirtinantis teisę asmeniui derėtis dėl nekilnojamųjų daiktų pardavimo, notaro patvirtintas sutuoktinių sutikimas parduoti bendra sutuoktinių nuosavybės teise valdomą butą. Paraiška ir priedai turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutiniojo lapo antroje pusėje patvirtinti kandidato arba jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens ir antspaudu.

Paraiškos, techninės būklės aprašymo dokumentų blankus bei pirkimo dokumentus galima gauti Kalvarijos savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriuje, 201 kabinete, Laisvės g. 2, Kalvarijoje, iki 2017 m. rugsėjo 15 d. 12.00 val., taip pat atsispausdinti čia. Informaciją teikia Kalvarijos savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas Linas Vinčiauskas tel. (8 343) 60 632, el. p. linas.vinciauskas@kalvarija.lt, Kalvarijos savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Edita Snapkauskienė tel. (8 343) 60 626, el. p. edita.snapkauskiene@kalvarija.lt.

Pasiūlymo pateikimas: užklijuotame voke su užrašu „Kalvarijos savivaldybės administracijai. Paraiška dalyvauti butų pirkimo derybose ir parduodamo buto dokumentai", nurodant pirkimo dalį, kandidatas pasiūlymą pateikia pats (per kurjerį) arba atsiunčia paštu iki 2017 m. rugsėjo 15 d. 15.00 val.

Paraiškos ir dokumentai turi būti pateikiami valstybine kalba.

Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, vyks 2017 m. rugsėjo 18 d. 10.00 val. 217 kabinete, Laisvės g. 2, Kalvarija.

 

Kalvarijos savivaldybės administracija

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai