Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Pradėtas įgyvendinti projektas „Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Kalvarijos meno mokykloje“


2018 m. sausio 15 d. Kalvarijos meno mokykla pasirašė sutartį su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra projektui „Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Kalvarijos meno mokykloje" (projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-41-0005) įgyvendinti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas".

Projekto tikslas - pagerinti Kalvarijos meno mokykloje vykdomų neformaliojo švietimo veiklų kokybę ir padidinti jų prieinamumą.

Projekto uždavinys - sutvarkyti neformaliojo švietimo veiklai skirtą infrastruktūrą, siekiant pagerinti Kalvarijos meno mokykloje teikiamų paslaugų kokybę.

Bendra projekto vertė - 143 273 Eur, finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir iš savivaldybės biudžeto.

Įgyvendindama projektą Kalvarijos meno mokykla numato atlikti vidaus patalpų remonto darbus, kurie pagerintų ugdymo kokybę, modernizuotose patalpose bus teikiamos kokybiškos paslaugos. Atlikus paprastojo remonto darbus, atnaujintos ugdymo patalpos bus pritaikytos vykdyti choreografijos, dailės ir muzikos krypčių programas. Įgyvendinus numatytus vidaus patalpų remonto darbus, bus įsigyjama šiuolaikiškų muzikos instrumentų, ugdymo priemonių, kompiuterinės įrangos ir baldų.

Įgyvendinus projekto veiklas, pagerės komforto, higienos ir saugos sąlygos, mokinių užimtumas, saviraiška ir susidomėjimas šiuolaikiška meno mokykla.

Projektas bus įgyvendintas iki 2019 m. liepos 31 d.

 

Kalvarijos meno mokyklos informacija

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai