Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
INFORMACIJA ASMENIMS, PAGEIDAUJANTIEMS PASINAUDOTI VALSTYBĖS PARAMA BŪSTUI IŠSINUOMOTI

INFORMACIJA ASMENIMS, PAGEIDAUJANTIEMS PASINAUDOTI VALSTYBĖS PARAMA BŪSTUI IŠSINUOMOTI

Parama būstui išsinuomoti teikiama asmenims ir šeimoms:

1) nuomojant socialinį būstą;

2) mokant būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją.

Teisę į šią paramą turi asmenys ir šeimos:

1) kurių duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą,
2) kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos neviršija nustatytų pajamų ir turto dydžių:

-asmens be šeimos: pajamos – 32 VRP*, turtas – 56 VRP*;

-dviejų, trijų asmenų šeimos: pajamos – 63 VRP*; turtas – 112 VRP*;

-keturių ir daugiau asmenų šeimos: vienam asmeniui pajamos – 19 VRP*, vienam asmeniui turtas – 56 VRP*;

3) jeigu neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

Teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba šio straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų ir jeigu jie turi teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą pagal įstatyme nustatytus socialinio būsto naudingojo ploto normatyvus.

* VRP (valstybės remiamos pajamos); 1 VRP = 102 eurai;

Socialinis būstas nuomojamas ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokamos laikantis eiliškumo, įvertinus buvimo asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašuose laikotarpį, išskyrus laikotarpį, kai asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše esantis asmuo ar šeima gauna būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją.

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE
 
Paskutinis atnaujinimas: 2015-05-14 09:23:53