Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Artėja vietos savivaldos rinkimai. Ar reikia „rinkiminių kalbų ir pažadų“...?

Artėja 2011 m. vasaris. Vyksiančiuose savivaldybių tarybų rinkimuose laimėtas mandatas – puiki galimybė nelikti politikos užribyje. Ryžtas varžytis dėl kėdžių vietos valdžioje nei valdančiųjų, skaičiuojančiųjų kiekvieną balsą, nei opozicijos per daug nejaudina. Daugelis į savivaldybių tarybas pateksiančiųjų narių atvirai deklaruoja balsuotojams savo tikslus. Tik prieš patekdami į tautos išrinktųjų šventovę, pamąstykime apie leksiką, susijusią su rinkimais. Taigi, ar reikia „rinkiminių kalbų ir pažadų“? Tikrai kažko panašaus reikia. Svarbu taisyklingai lietuviškai tai pavadinti.

Nereikia agitacinėse kalbose vartoti nei tų rinkiminių kalbų, nei žarstyti tų rinkiminių pažadų. Tokia reikšme priesagos -inis vediniai nevartotini. Žodžio rinkiminis, daryba netaisyklinga, nes -inis vediniai nedaromi iš abstraktų.

Priesaga -inis vartojama daryti būdvardžiams iš daiktavardžių, būdvardžių, būdvardinę reikšmę turinčių dalyvių ir skaitvardžių. Tie vediniai vartojami visiškai kitiems dalykams, požymiams ar ypatybėms nusakyti, pavyzdžiui: 1) medžiagai, iš kurios kas padaryta, ir iš čia kylančiai rūšinei daikto ypatybei; 2) priklausymą tam tikrai kategorijai ir iš to kylančią ypatybę; 3) panašumą; 4) tikslą, paskirtį, tinkamumą; 5) vietą, kur kas yra, iš kur kas kilęs; 6) laiką, su kuriuo siejama daikto ypatybė ir t. t. Iš viso su šia priesaga dažniausiai daromi ir vartojami bene dvylikos rūšių vediniai.

Susijusius su rinkimais dalykus reikia nusakyti ne būdvardžiu rinkiminis, -ė, o nusakomojo kilmininko forma, pvz.: rinkiminė apygarda visada turi būti taisoma į rinkimų apygarda; rinkiminė apylinkė = rinkimų apylinkė; rinkiminė kampanija  = rinkimų kampanija (tik ne kompanija!); rinkiminė komisija =  rinkimų komisija, rinkiminė kova = rinkimų kova, rinkiminė laida = rinkimų laida; rinkiminė programa = rinkimų programa; priešrinkiminiai debatai = debatai prieš rinkimus; priešrinkiminiai pažadai = rinkimų pažadai; pažadai, duoti prieš rinkimus.

Apibendrinant minėtų žodžių ir vedinių vartoseną, galima pašmaikštauti, kad ir pretendentui į vietos savivaldos institucijas pravartu išmanyti, kaip jis dalija rinkimų pažadus prieš savivaldos rinkimus, kaip jis išaiškina ir pateikia savo partijos rinkimų programą, ar pakankamai dalykiškai ir etiškai dalyvauja debatuose prieš rinkimus, ar taisyklingai (lietuviškai) pateikia rinkėjams (tik ne rinkikams!) savo mintis, programas, pažadus ir pan.

 

Juozas Benecijus Ignatavičius,
valstybinės kalbos tvarkytojas

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2011-06-09 10:43:57