Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Kalvarijos savivaldybės administracija skelbia 2020 m. mokinių vasaros poilsio programų konkursą


Kalvarijos savivaldybės administracija skelbia 2020 m. mokinių vasaros poilsio programų konkursą (toliau tekste - Konkursas).

Konkurse gali dalyvauti Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigos, neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, kultūros, sporto įstaigos, asociacijos, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) nurodyta, kad gali vykdyti mokinių poilsio stovyklų, sportinę, pramogų ir poilsio organizavimo  ir švietimo veiklas. Konkurso bendrieji tikslai:

  • skatinti turiningą mokinių vasaros poilsį, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai, įvairiapusiam ugdymui;
  • užimti kuo daugiau Kalvarijos savivaldybės mokinių vasaros poilsio stovyklose;
  • sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaikams, esantiems jautresnėje socialinėje situacijoje;
  • skatinti Kalvarijos savivaldybės švietimo, kultūros, sporto ir kitas įstaigas bei organizacijas, laisvuosius mokytojus aktyviai dalyvauti užimant mokinius vasaros atostogų metu.

Paraiškos Konkursui teikiamos vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. D-278 „Dėl Mokinių vasaros poilsio programų konkurso organizavimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo ir programų atrankos komisijos sudarymo".

Paraiškos teikiamos iki 2020 m. liepos 17 d. el. paštu priimamasis@kalvarija.lt.

·  Mokinių vasaros poilsio programų konkurso organizavimo Kalvarijos savivaldybėje tvarka

·  Mokinių vasaros poilsio programos paraiška

·  Mokinių vasaros poilsio programos vertinimo forma

·  Mokinių vasaros poilsio įgyvendinimo sutartis

·  Mokinių vasaros poilsio programos veiklos ataskaita

·  Mokinių vasaros poilsio programos lėšų panaudojimo ataskaita

Telefonai pasiteirauti: (8 343) 23 092, (8 343) 60 620.

 

Kalvarijos savivaldybės administracijos informacija

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai