Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
14.00 800x600

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS


Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas.

 

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencija suteikia teisę verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais parduotuvėse, viešojo maitinimo įmonėse, kioskuose ir paviljonuose.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas.

3. Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 "Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo".

 

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Paraiška, kurioje nurodomi įmonės rekvizitai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi); įmonės steigėjų, vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai, juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė, prekybos tabako gaminiais vieta (jos adresas ir pavadinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus skirstomi tabako gaminiai, adresai.

Sandėlio adresas nurodomas tais atvejais, kai prekybos tabako gaminiais vietos ir sandėlio adresai skirtingi.

2. Prekybos patalpų teisinės registracijos dokumentų kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu ir vadovo parašu.

3. Pastato (patalpos) nuomos (subnuomos) sutarčių kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu ir vadovo parašu.

4. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pažymas apie tai, ar įmonė, pateikusi paraišką gauti licenciją, neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos biudžetui ar savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, ir ar nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

 

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausias specialistas Anatolijus Lesnickas, tel. (8 ~ 343) 60 609, el. p. anatolijus.lesnickas@kalvarija.lt.

 

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vida Tumelienė, tel. (8 ~ 343) 21 272, el. p. vida.tumeliene@kalvarija.lt.

 

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo.

 

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą 190 € 

Rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, banko pavadinimas „Swedbank“ AB, įmokos kodas 52448.

 

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys


 11. Grafinė veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema 
Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
 
Paskutinis atnaujinimas: 2017-07-18 08:57:18