Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Viešosios konsultacijos dėl mažmeninės prekybos reglamentavimo daugiakanalėje aplinkoje

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia valstybines institucijas, verslą ir jį atstovaujančias asociacijas bei organizacijas, investuotojus ir kitus suinteresuotus asmenis dalyvauti viešose Europos Komisijos paskelbtose konsultacijose. Šiomis konsultacijos siekiama išsiaiškinti visuomenės nuomonę dėl mažmeninės prekybos reglamentavimo, t.y. kokį poveikį mažmeninei prekybai ir jos reglamentavimo sistemai daro didėjanti elektroninės prekybos svarba ir kintantys vartotojų įpročiai bei kokios yra ES mažmeninės prekybos rinkos integracijos galimybės ir kliūtys.

Europos Komisijos paskelbtos konsultacijos sudarys galimybę sužinoti suinteresuotų šalių nuomonę dėl kylančių sunkumų, susijusių su mažmeninės prekybos reglamentavimu valstybėse narėse. Šių viešų konsultacijų tikslas - įgyvendinant Bendrosios rinkos strategijos nurodytus tolesnius veiksmus sužinoti suinteresuotųjų subjektų nuomonę, kad būtų nustatyti gerosios praktikos pavyzdžiai mažmeninės prekybos sektoriuje.

Konsultacijų laikotarpis - liepos 17 d. - spalio 8 d. Konsultacijų klausimyną galima papildyti internete. Klausimyną rasite šiais adresais:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/public_consultation_retail_regulations_2017?surveylanguage=LT ir https://ec.europa.eu/info/consultations/public_consultation_retail_regulations_multichannel-environment_lt

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento Vidaus prekybos politikos skyriaus vyriausiąją specialistę Ievą Žaunierienę tel.: 8 706 64607, el. p.: ieva.zaunieriene@ukmin.lt

 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos informacija

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai