Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
RAŠTINĖS REIKMENŲ PAVADINIMAI

 

Dažnai tenka išgirsti netaisyklingai vadinamą vieną ar kitą kanceliarinę priemonę. Todėl pravartu po ranka turėti ir retkarčiais dirstelti į trumpą raštinės reikmenų ir prietaisų pavadinimų sąrašą:

aplankas (ne aplankalas) - viršelis be įtaiso raštams ir dokumentams sudėti (ne  papkė);

įmautė - peršviečiamas skaidrus aplankas, pro kurio vieną galą įkišamas dokumentas;

dėklas - įvairaus dydžio dėžutė (be dangtelio), į kurią įdedamas ar iš jos paimamas koks daiktas;

įsegėlė - iš plastikinės medžiagos pagaminta juostelė palaidiems lapams susegti;

išsegiklis - įrankis, kuriuo iš susegtų lapų išsegamos sąsagos;

klijajuostė - klijuojamoji juostelė, skirta įplyšusiems lapams, teksto atkarpoms suklijuoti ar banderolėms užklijuoti;

klijų pieštukas arba pieštukiniai klijai - į pieštuką panašūs klijai;

koreguoklis - prietaisėlis, uždažantis eilutes balta juostele (ne korektorius);

lipukai - įvairių spalvų lipnūs popierėliai laikinoms pastaboms užrašyti;

pjaustiklis - popieriaus pjaustymo įrankis;

sąsagėlės - metaliniai segtukai, kuriais segikliu susegami, o išsegikliu išsegami lapai;

segiklis - įrankis, sąsagėlėmis susegantis pluoštą lapų;

segtuvas - kietesnis viršelis su įtaisu dokumentams susegti (ne papkė);

skylmuša - raštinės prietaisas skylutėms popieriuje išmušti (skylamušis - šnekamosios kalbos žodis);

skirtukas - skiriamasis lapelis ar juostelė, įsegami į aplankus ir segtuvus;

spalviklis, žymiklis - rašiklis, kuriuo paryškinama tam tikra teksto vieta, kuriuo galima rašyti (žymėti) ant plėvelės, stiklo ar popieriaus (ne markeris);

tepiklis - baltos spalvos skystis, kuriuo užtepamos korektūros klaidos (ne korektorius);

spaudas - ne apskrita, bet trikampė, keturkampė ar kitokios formos ant dokumentų dedama žyma su specialiu įrašu ar vieta įrašui (ne štampas);

dokumentų naikiklis - prie­tai­sas ne­rei­ka­lin­giems do­ku­men­tams su­nai­kin­ti (ne šrederis);

skai­ty­tu­vas ar­ba ske­ne­ris (tarp­tau­ti­nis ž.) - įtai­sas, skai­tan­tis vaiz­dą nuo pa­vir­šiaus, pvz., nuo popieriaus la­po, ir per­ke­lian­tis jį į kom­piu­te­rio at­min­ti­nę (ne ska­ne­ris);

spaus­din­tu­vas - spaus­di­ni­mo įtai­sas (ne printeris);

da­žo­mie­ji mil­te­liai (ne to­ne­ris).

 

Vilma Skilandienė,

Kalvarijos savivaldybės valstybinės kalbos tvarkytoja.

Parengta pagal D. Vainauskienė. Naujieji raštinės reikmenys

 ir jų pavadinimai // Kalbos kultūra, 1997, Nr. 69;

 www.vlkk.lt

 
Paskutinis atnaujinimas: 2015-11-04 13:42:22